Czym jest franszyza redukcyjna w umowie ubezpieczenia?

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: sxc.hu

W umowach ubezpieczeń komunikacyjnych często znajdziemy pojęcia, które przeciętny klient firmy ubezpieczeniowej niekoniecznie musi znać. Między innymi takim terminem jest franszyza redukcyjna. Warto się z nim dobrze zapoznać, ponieważ jest ono niezwykle istotne dla ustalania wysokości ewentualnych odszkodowań.

Pojęcie franszyzy redukcyjnej

Franszyzę redukcyjną najłatwiej zdefiniować jako udział własny ubezpieczonego klienta w odszkodowaniu. Jest to więc pewna wysokość szkody, ustalana procentowo lub kwotowo bądź z wykorzystaniem obu tych sposobów jednocześnie, którą właściciel pojazdu zobowiązuje się pokryć z własnej kieszeni.

Franszyza redukcyjna znajduje zastosowanie m.in. w przypadku zawierania umów ubezpieczenia autocasco. W AXA DIRECT wykupując ubezpieczenie AC dla swojego pojazdu klient może samodzielnie wybrać poziom procentowy franszyzy redukcyjnej, czyli poziom, o który zostanie pomniejszone jego odszkodowanie wypłacone z polisy AC. AXA DIRECT oferuje do wyboru jeden z czterech poziomów franszyzy redukcyjnej w następującej wysokości:

  • 0%,
  • 5%,
  • 10%,
  • 15%.

Można też zrezygnować z franszyzy redukcyjnej, ale wówczas wysokość składki za ubezpieczenie AC wzrośnie. Firma ubezpieczeniowa określić może również kwotę minimalną udziału własnego ubezpieczonego w szkodzie. Im wyższy udział własny, tym niższa cena ubezpieczenia AC w AXA DIRECT, tak samo jak w innych firmach ubezpieczeniowych. Informację o franszyzie redukcyjnej znajdziemy w umowie ubezpieczenia Autocaso, jak również w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które każdorazowo przy oferowaniu ubezpieczenia AC są udostępniane przez AXA DIRECT.

Jak to wygląda w praktyce?

Jeśli franszyza redukcyjna jest ustalona na poziomie 1000 zł, to w przypadku szkody w pojeździe wycenianej na 1200 zł właściciel otrzyma od firmy ubezpieczeniowej tylko 200 zł odszkodowania.

W przypadku procentowego udziału w szkodzie w wysokości 10%, przy szkodzie oszacowanej na 1200 zł klient otrzyma odszkodowanie w wysokości 1080 zł. Możliwe jest też, że firma ubezpieczeniowa określi franszyzę redukcyjną w wysokości np. 10%, ale nie mniej niż 200 zł. W takiej sytuacji, przy szkodzie w wysokości 1200 zł, klient tej firmy otrzyma odszkodowanie w wysokości 1000 zł.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram