Czy z igreka będzie dobry CEO?

Data dodania: 8 marca 2016
Foto: pixabay.com

W tym roku na rynek pracy wchodzą pierwsi przedstawiciele pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 1995 roku. Jednocześnie ich nieco starsi koledzy, czyli mityczne pokolenie Y przesuwa się o szczebel wyżej w karierowej drabince. Co to oznacza dla świata?

Przede wszystkim zdefiniujmy generację Y, bo w różnych częściach globu to pojęcie oznacza co innego. Na bogatym Zachodzie to pokolenie demograficznego wyżu z lat 80. i początku 90. W Polsce przyjmuje się, że generacja Y to ludzie urodzeni do roku 1997. Cezurą jest tu socjalizm, który przytkał również rozwój społeczeństwa. Igrekowie praktycznie go nie dotknęli. Kolejne pokolenie – Z, urodzone w samej końcówce lat 90. i na początku XXI wieku nie ma już szans go nawet pamiętać, wychowali się wespół z nowymi technologiami i w świecie rewolucji technologiczno-internetowej.

Teraz nadchodzi moment, gdy ich starsi koledzy z generacji Y zaczną powoli zajmować kierownicze stanowiska, zastępując na nich dotychczasowych managerów z pokolenia baby boomu. Badania wskazują, że już dziś na świecie dziennie na emeryturę przechodzi nawet 10 tysięcy osób urodzonych w latach 1946 – 1964. Według danych Forbesa, do 2025 roku przedstawiciele pokolenia Y będą stanowić 75% siły roboczej na świecie. Czy dojście do władzy dzisiejszych 30-latków może zmienić model zarządzania w organizacjach na bardziej demokratyczny? Może - doprowadzi do zmian w strukturze i organizacji pracy takich, jak np. zwiększanie udziału pracy mobilnej, coworking, czy nawet sześciogodzinny dzień pracy.

Według raportu „Pierwsze kroki na rynku pracy” przygotowanego przez Deloitte, pokolenie Y przywiązuje na ogół dużą wagę do życia zawodowego, jednak bardziej ceni sobie rodzinę, zdrowie oraz rozwój osobisty. Igreki dążą do tego, by ich praca była ciekawa, umożliwiała osiąganie sukcesów oraz zdobywanie nowych kwalifikacji. Przykładają dużą wagę do kwestii mentoringu i dostosowywanych do indywidualnych potrzeb systemów motywacji, a aż 40% z nich dąży do tego, by być ekspertem w swojej dziedzinie.

W ciągu najbliższej dekady aż 3/4 pracowników na całym świecie będzie wywodzić się z pokolenia Y. Oznacza to zmiany dla świata biznesu, wynikające ze specyficznych wymagań i podejścia do życia zawodowego osób urodzonych po 1980 roku. Zdaniem ekspertów millenialsi oczekują pracy przynoszącej satysfakcję i – jako liderzy – stwarzają takie miejsca pracy.

Kultura organizacji

Prognozy Deloitte potwierdzają, że 87% organizacji wskazuje kulturę i zaangażowanie jako najważniejsze w miejscu pracy, a 50% określa je jako „bardzo ważne”. Millenialsi są bardziej świadomi własnej wartości i niezależni. Dla tej generacji ważna jest praca pełna wyzwań i gwarantująca rozwój oraz partnerskie traktowanie.  Przeprowadzane dotychczas analizy dowodzą, że przedstawiciele generacji Y to grupa niezwykle zróżnicowana.

Zdaniem Jakuba Bejnarowicza, szefa CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej, wbrew popularnej opinii, typowy roszczeniowy Igrek, który nie lubi się przepracować i jest nielojalnym pracownikiem, to mit. Najnowsze obserwacje, przeprowadzone m.in. przez Deloitte, wskazują, że dla osób z tego pokolenia liczy się poczucie celu: czy to w postaci tworzenia nowych miejsc pracy, kreowania innowacji, czy poprawy sytuacji lokalnej społeczności.

Świadomi potrzeb współczesnego pracownika, czy raczej współczesnego człowieka, przyjmują role przełożonych, ale także inicjatorów zmian ułatwiających pogodzenie obowiązków z pasjami, ambicjami i życiem prywatnym.

Elastyczność 2.0

W tych organizacjach, w których na stanowiskach kierowniczych zasiadają już przedstawiciele generacji Y daje się zauważyć większy nacisk na demokratyczne rządy. Okazuje się, że pod wpływem władzy igreków niektóre organizacje stają się bardziej elastyczne, pracownikom umożliwia się pracę mobilną, zwiększa się także możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii i social mediów w codziennej pracy. Elastyczny tryb pracy jest ważny aż dla 89% badanych z pokolenia millenialsów. Wolność wyboru miejsca do pracy jest szczególnie istotna dla młodych ludzi. Badania pokazują, że pracownicy, którzy mogą decydować o tym jak i gdzie pracują, są bardziej efektywni, a 83% igreków zaznacza, że taka swoboda w działaniu motywuje ich do dawania z siebie „110%”.

Generacja Y to pokolenie, które myśli mobilnie, mówi mobilnie i żyje mobilnie. Już 71% Igreków posiada konto na więcej niż jednym portalu społecznościowym. Millenialsi położą jeszcze większy nacisk na budowanie społeczności i dbanie o relacje międzyludzkie, niezależnie od tego, czy są utrzymywane w świecie online czy bezpośrednio. Nowa generacja liderów przykłada dużą wagę do kultury organizacji i zespołowego wykonywania zadań. Odczuwający potrzebę współtworzenia millenialsi kładą nacisk na budowanie zespołów i dążą do osiągania sukcesów wspólnymi siłami. Jak podaje Dell, 57% osób z pokolenia Y czuje się szczęśliwszymi, kiedy może rozwijać relacje z kolegami z pracy. Dobre kontakty ze współpracownikami zwiększają motywację i produktywność.

To otoczone nowymi mediami pokolenie cyfryzacji nada nowy wymiar także spotkaniom i rekrutacji. Millenialsi na stanowiskach kierowniczych w większym stopniu niż przedstawiciele wcześniejszych pokoleń zaczynają stosować wideokonferencje i „face-time”, porzucając ograniczenia lokalizacyjne. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i koszty przeznaczane na dotarcie do umówionego miejsca, umożliwiając spotkanie twarzą w twarz, tu i teraz. Według badań RingCentral UK, 71% pracowników preferuje wideokonferencje od tradycyjnych połączeń, a zmianę tę inicjują młode pokolenia. Narzędzia, które jeszcze niedawno kojarzyły się jedynie z prywatnym wykorzystaniem, zaczynają być powszechnie stosowane w biurach – standardem stają się już np. rozmowy kwalifikacyjne na Skype.

Y to wyzwanie

Pierwsze awanse na stanowiska managerskie pokazują, ze zmiana nie zawsze będzie łatwa. Wyzwaniem może być odszukanie balansu pomiędzy życiem w pracy a życiem po pracy.

- Zmiana pokoleniowa nie zawsze będzie przebiegała płynnie. Wskazują na to między innymi ostatnie badania przeprowadzone przez Future Workplace and Beyond, w ramach których przeanalizowano opinie ponad 5 tysięcy pracowników w różnym wieku. Około 83% respondentów deklaruje, że managerami w ich organizacjach są już przedstawiciele pokolenia Y. Natomiast jedynie 14% zgadza się ze stwierdzeniem, że dobrze sprawdzają się oni na stanowiskach kierowniczych – mówi Zuzanna Mikołajczyk, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu Mikomax Smart Office. – Coraz więcej firm będzie musiało nauczyć się jak budować środowisko pracy, w którym pracują przedstawiciele wielu pokoleń, jak zadbać o integrację zespołów i jak tworzyć biura, które odpowiedzą na różnorodne potrzeby – dodaje.

Odpowiedzią Igreków na ten problem jest między innymi zwiększenie zadaniowości w pracy czy pozwolenie na większą mobilność i zdalne wykonywanie zadań. Na nietypowy krok zdecydowały się niektóre szwedzkie firmy, które postanowiły podjąć próbę wprowadzenia sześciogodzinnego dnia pracy. W przedsiębiorstwach, które zdecydowały się wprowadzić ten tryb godzinowy, zauważono, że pracownicy są mniej zestresowani i zmęczeni, przez co są w stanie lepiej wykonywać swoje obowiązki. Sama idea nie jest zupełnie nowa, istnieją firmy, które wprowadziły ją już wcześniej. W mieszczącym się na zachodzie Szwecji salonie Toyoty dzień pracy skrócono do sześciu godzin już dziesięć lat temu. Dostrzegalne od momentu zmiany zwiększone zyski sprawiły, że ten system stosowany jest do dziś. Do inicjatywy przyłączają się także szwedzkie start-upy, duże firmy, a nawet szpitale. Zdaniem wprowadzających tę zasadę pracodawców, poprawia ona komfort pracy oraz podnosi jej jakość.  Czy obejmujący kierownicze stanowiska millenialsi zdecydują się na taki krok w poszukiwaniu upragnionej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym? Czy pozostaną przy ośmiogodzinnym dniu pracy, stawiając na dowolność w wyborze miejsca do wykonywania obowiązków? Najbliższe lata na rynku pracy pozwolą nam poznać odpowiedź na te pytania.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design