Czy Ruch zbankrutuje?

Data dodania: 4 września 2018
Kategoria:
Foto: Kiosk Ruchu

W odpowiedzi na wnioski o upadłość i sanację złożone przez spółki z Grupy ZPR Media Zarząd RUCH-u złożył do sądu restrukturyzacyjnego wniosek o zawarcie układu częściowego.

W wystosowanym komunikacie zarząd Spółki podkreśla, że od kilkunastu tygodni RUCH S.A. prowadził wraz z największymi wierzycielami – Wydawcami skupionymi w Zarządzie Izby Wydawców Prasy (IWP) i Alior Bankiem intensywne prace zmierzające do uzgodnienia planu restrukturyzacji bez angażowania drogi sądowej. Wydawcy, Alior Bank i RUCH S.A. powierzyli przygotowanie planu restrukturyzacji renomowanej firmie audytorskiej KPMG wyspecjalizowanej w tego typu projektach. 23 sierpnia br. został przyjęty raport I fazy projektu, a na 25 września br. ma być gotowy raport II fazy zawierający ramowy biznes plan i rekomendacje kierunków restrukturyzacji. Z kolei Wydawcy skierowali 24 sierpnia br. do Alior Banku pismo zawierające propozycję kluczowych warunków porozumienia wierzycieli do czasu wypracowania ostatecznego planu restrukturyzacji. RUCH S.A. podkreśla, że celem jest wypracowanie planu dającego możliwość pełnej spłaty zadłużenia w okresie najbliższych kilku lat.

W opinii zarządu Ruchu niezapowiedziane złożenie przez spółki z Grupy ZPR Media, uczestniczącej w ww. pracach, wniosków o upadłość i sanację niweczy w dużej mierze te wysiłki, narażając RUCH S.A., wierzycieli, w tym samych wnioskodawców, kontrahentów, pracowników i współpracowników na poważne finansowe konsekwencje. W komunikacie czytamy, że sanacja, a tym bardziej upadłość, nigdy nie jest skutecznym środkiem dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy dłużnik jest normalnie funkcjonującą firmą, w której tylko jeden segment – kolportaż prasy wymaga restrukturyzacji i to w głównej mierze z powodu uwarunkowań rynkowych. Pozostałe obszary, tj. detal, usługi kurierskie i logistyczne są rentowne. W tej sytuacji Zarząd RUCH S.A. był zmuszony podjąć natychmiastowe działania mające na celu minimalizację szkód wywołanych przez złożone wnioski, w tym ochronę interesów zarówno wierzycieli, jak i pozostałych kontrahentów, dostawców towarów do sieci sprzedaży detalicznej, pracowników, firm i osób świadczących usługi dla Spółki m.in. tysięcy agentów działających w punktach sprzedaży detalicznej i setek małych firm logistycznych oraz mniejszych Wydawców. Celem Zarządu RUCH S.A. jest zapewnienie Spółce możliwości normalnego funkcjonowania przy jednoczesnej kontynuacji prac nad planem restrukturyzacji w porozumieniu z IWP.

Wobec przerwania możliwości pozasądowego osiągnięcia porozumienia, RUCH S.A. zwrócił się w piątek 31 sierpnia br. z wnioskiem do Sądu restrukturyzacyjnego o akceptację przez Sąd wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego („PPU”), jako znacznie korzystniejszego niż postępowanie sanacyjne lub upadłość firmy. Układ częściowy ma na celu ograniczenie działań restrukturyzacyjnych tylko do grona największych Wydawców, których wierzytelności przekraczają kwotę 1 mln zł. Są to w dużej mierze ci Wydawcy, którzy do tej pory uczestniczyli w ww. rozmowach z Alior Bankiem i RUCH S.A. Celem Spółki jest przy tym oparcie docelowego planu restrukturyzacji na wynikach prac KPMG. Plan musiałby też oczywiście zostać poparty przez Alior Bank – największego wierzyciela Spółki.

RUCH S.A. podkreśla, że tym samym – po otwarciu „PPU” – działania restrukturyzacyjne nie obejmą małych i średnich Wydawców oraz żadnych kontrahentów z obszaru detalicznego, logistyki i usług kurierskich. Wszystkie wierzytelności nie objęte układem częściowym Spółka ma zamiar regulować na bieżąco bez konieczności prowadzenia negocjacji.

Intencją Zarządu RUCH S.A. jest, aby plan restrukturyzacji został zaakceptowany przez wskazanych wyżej wierzycieli oraz Alior Bank możliwie jak najszybciej, nie później niż do końca listopada br.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram