Czy RUCH wychodzi na prostą?

Data dodania: 8 listopada 2019
Kategoria:
Foto: RUCH

Zarząd dystrybutora prasy poinformował, że w październiku Spółka zanotowała najlepszy od stycznia 2018 roku wynik operacyjny. Według Zarządu analiza osiąganych przez RUCH S.A. wyników wykazuje tendencję stopniowej poprawy.

- Jest to efekt wielowymiarowy, związany z realizowanymi przez Zarząd inicjatywami optymalizującymi koszty funkcjonowania Spółki. Zmiana siedziby, uporządkowanie rozwiązań IT funkcjonujących w firmie, zmiany w strukturze organizacji to tylko niektóre z ważnych przedsięwzięć pozwalających stopniowo poprawiać wynik finansowy. Tendencja poprawy wyników firmy pozwala zakładać, że rok 2020 będzie czasem notowania dodatnich przepływów, a fakt ten będzie namacalnym dowodem skuteczności podejmowanych przez Zarząd działań naprawczych – mówi Miłosz Szulc, Prezes Zarządu RUCH S.A.

Zarząd RUCH S.A. równolegle z prowadzeniem projektów minimalizacji kosztów operacyjnych wprowadził szereg inicjatyw, które pozwalają na zaadresowanie nowych obszarów działalności Spółki oraz rozwój aktualnie oferowanych przez firmę produktów i usług. Wpływa to na maksymalizację efektywności własnej sieci sprzedaży oraz rozwój tych segmentów, w których RUCH S.A. jest partnerem biznesowym dla innych podmiotów (np. kolportaż prasy, logistyka kontraktowa, Paczka w RUCH-u).

- W kwietniu tego roku zanotowaliśmy większą liczbę nowych umów podpisanych z agentami, niż wypowiedzeń umów partnerskich. Daje to jasny sygnał, że udało nam się skutecznie powstrzymać proces ograniczania zasięgu działania naszej sieci sprzedaży. Więcej nowych umów niż wypowiedzeń to potencjał do rozwoju sieci własnej, co z punktu widzenia wyników Spółki jest kluczowe. Im więcej własnych kiosków i saloników prasowych tym większa skala działalności i lepszy potencjał sprzedaży.

 Uczynnianie zamkniętych punktów jest więc dla Zarządu Spółki priorytetem – mówi Miłosz Szulc, Prezes Zarządu RUCH S.A.
Spółka realizuje wiele projektów wspierających rozwój własnej sieci sprzedaży. Skrócony został czas kontaktu z zainteresowanym współpracą kandydatem (z 7 do 2 dni). RUCH dba również o zapewnienie atrakcyjnej ścieżki rozwoju dla nowych oraz obecnych agentów, na etapie wdrażania są nowe programy pro-pracownicze oraz rozwiązania wspierające funkcjonowanie własnej sieci sprzedaży.

- Z punktu widzenia obecnej sytuacji Spółki, która w momencie prawomocnego wyroku Sądu zatwierdzającego układy z wierzycielami formalnie zakończyła proces restrukturyzacji oraz czeka na finalizację transakcji z inwestorem, jakim jest PKN Orlen niezbędne jest skupienie dostępnych zasobów na wypracowaniu pozytywnego wyniku finansowego. Obserwowana tendencja stopniowo malejącej straty generowanej przez RUCH S.A. oraz zanotowany w październiku br. wynik operacyjny dają poczucie, że Spółka zmierza we właściwym kierunku” – mówi Seweryn Kowalczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej RUCH S.A.

Równolegle do opisywanych działań RUCH S.A. koncentruje się na pozyskaniu nowych klientów w obszarze dostaw prasy, logistyki kontraktowej oraz na wzroście wolumenu Paczki w RUCH-u. Spółka dysponuje 13 Centrami Logistycznymi na terenie całego kraju (w tym 7 to magazyny wysokiego składowania), które dają możliwość synergii dla rozproszonej działalności e-sklepów. Flota RUCH-u każdego dnia wyrusza w ponad 1000 tras dostarczając prasę (w tym prenumeratę), Paczkę w RUCH-u oraz towar na potrzeby własnej sieci sprzedaży do około 20 tys. lokalizacji na terenie całej Polski.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design