Czy Redan sprzeda sieć dyskontów odzieżowych TXM?

Data dodania: 4 lutego 2019
Kategoria:
Foto: Czy Redan sprzeda sieć dyskontów odzieżowych TXM?

Zarząd Redan podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej.

Na obecnym etapie przeprowadzania przeglądu Zarząd Redanu rozważy dokonanie zmian w strukturze bilansu Spółki, w tym między innymi wyłączenie całości lub części segmentu dyskontowego skupionego w spółce zależnej TXM SA ze struktury kapitałowej Grupy, także przez zbycie lub wydzielenie tej działalności z działalności Grupy, tak aby ograniczyć wpływ generowanych przez nią wyników na sprawozdanie skonsolidowane Grupy. Podstawowym powodem przeglądu opcji strategicznych jest konieczność zapewnienia finansowania dla segmentu modowego, co jest utrudnione w sytuacji obciążania sprawozdania skonsolidowanego Grupy wynikami generowanymi przez TXM SA.

- Nasza ocena perspektyw rozwoju TXM się nie zmienia. Segment dyskontowy systematycznie notuje poprawę w zakresie osiąganej marży oraz ograniczenia kosztów. Niezmiennie jesteśmy również przekonani o dużym potencjale do zwiększenia sprzedaży oraz poprawy wyników finansowych.  Jednocześnie naszym głównym celem jest konieczność zapewnienia finansowania dla segmentu modowego Top Secret, co jest utrudnione w sytuacji obciążania sprawozdania skonsolidowanego Grupy Redan wynikami generowanymi przez TXM. Dlatego szukamy możliwości wyłączenia akcji TXM ze sprawozdania skonsolidowanego. W dalszej perspektywie chcielibyśmy jednak nadal posiadać kontrolę nad TXM – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

Zarząd Redan przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku procesu. Na dzień dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. Sprzedaż prowadzona jest w sieci blisko 650 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodząca w skład Grupy spółka TXM S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w grudniu 2016 r.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design