Sieć dyskontów wypadła z rynku

Autor: Redakcja
Kategoria:
Czerwona Torebka

Dyskonty nie wytrzymały agresywnej walki cenowej prowadzonej przez sieci sklepów w tym segmencie rynku.

Taki argument padł podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dyskont Czerwona Torebka. W trakcie spotkania podjęto uchwałę o rozwiązaniu spółki i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

Wniosek o ujawnienie otwarcia likwidacji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został złożony do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd firmy wyjaśnił, że decyzja o likwidacji spółki Dyskont Czerwona Torebka została podjęta z uwagi na odchylenia od realizacji przyjętych założeń ekonomicznych dla sieci sklepów dyskontowych.

Podejmując powyższą decyzję wzięto również pod uwagę, iż agresywna walka cenowa w tym segmencie rynku powoduje zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe, których zaangażowanie mimo wszystko nie gwarantuje uzyskania zadowalającej stopy zwrotu z inwestycji.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram