Ćwierć miliona kary za zmowę

Autor: Redakcja
Data dodania: 6 lutego 2009
Kategoria:

Spółka Kreisel, inicjator nielegalnego porozumienia na rynku budowlanym, została ukarana grzywną w wysokości blisko 250 tys. zł przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte w lipcu 2008 roku, a w jego toku stwierdzono, że w latach 2000 - 2008 firma zawierała niezgodne z prawem umowy z przedsiębiorcami sprzedającymi materiały chemii budowlanej.

Jak ustalił UOKiK, inicjatorem zakazanego prawem porozumienia był producent zaprawy, tynków oraz spoiw Kreisel Technika Budowlana z Poznania. Z materiałów zgromadzonych w postępowaniu wynika, że spółka ustaliła w umowach handlowych z odbiorcami hurtowymi ceny odsprzedaży produktów chemii budowlanej.

Uczestnicy porozumienia zobowiązali się, że nie będą stosować cen niższych od fabrycznych, pomniejszonych maksymalnie o 28 proc. W przypadku zastosowania mniejszych stawek dystrybutorzy musieli uzyskać pisemną akceptację Kreisela. Zdaniem UOKiK zawarte porozumienie w rzeczywistości oznaczało ustalenie minimalnej ceny detalicznej na oferowane konsumentom produkty chemii budowlanej.

Oceniając praktyki spółki Kreisel, prezes Urzędu wzięła pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwo działa w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, powinno więc posiadać odpowiednią wiedzę prawniczą i ekonomiczną, która umożliwia łatwiejsze rozpoznanie zachowań naruszających konkurencję i wywołujących określone skutki na rynku.

Za udział w porozumieniu, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji, grożą sankcje finansowe sięgające 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. Okolicznością łagodzącą w tym wypadku było zaprzestanie stosowania praktyki w trakcie prowadzonego postępowania – przedsiębiorca zmienił umowy z dystrybutorami. Na inicjatora niedozwolonego porozumienia – spółkę Kreisel – prezes UOKiK nałożyła karę w wysokości 248,6 tys. zł. Jednocześnie organ antymonopolowy, po przeanalizowaniu materiału dowodowego, ukarał 25 spośród 900 dystrybutorów, z którymi spółka osiąga największe obroty.

Źródło: T.Sz., UOKiK, podatki.pl
6 lutego 2009 r.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram