Co Polacy sądzą o swoich zarobkach?

Data dodania: 18 maja 2020
Kategoria:
Foto: pixabay.com

Tylko co trzeci Polak jest zadowolony ze swoich zarobków – wynika  z najnowszych badań portalu zarobki.pracuj.pl. Serwis sprawdził także, jak Polacy postrzegają kwestie pensji, podwyżek i jawności płac.

Jak pokazują wyniki raportu, pracownicy i kandydaci szukają jasnych i atrakcyjnych zasad wynagradzania. Z drugiej jednak strony mniej chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami ze współpracownikami.

ZAROBKI: PIERWSZY  KROK DO ZMIANY

Na rynku coraz częściej słyszymy o tzw. rynku pracownika. Dane dotyczące rekrutacji w Polsce w ostatnich latach pokazują, że rywalizacja pracodawców o kandydatów nabiera tempa i staje się coraz trudniejsza. Czy jednak idą za tym lepsze płace, a co za tym idzie – większa liczba osób zadowolonych ze swoich zarobków? Najnowsze badania Pracuj.pl pokazują, że jesteśmy w tym zakresie mocno podzieleni. Najwięcej, bo 4 na 10 (39%) z badanych Polaków, nie jest zadowolonych z obecnego wynagrodzenia. Co trzeci myśli o swoich zarobkach pozytywnie, również co trzeci – nie ma na ten temat określonego zdania. – Płace były, są i będą bardzo ważnym aspektem życia i jedną z pierwszych motywacji do rozwoju zawodowego. Już w ubiegłorocznych badaniach Pracuj. pl aż 71% respondentów, którzy decydowali się na zmianę pracy, jako główną motywację wskazywało wyższe zarobki. Trudno się więc dziwić, że oceny pracowników dotyczące własnych pensji są mocno podzielone.

Rywalizacja pracodawców o pracowników napędza w wielu branżach ambicje płacowe kadr. To duże wyzwanie dla firm, które chcą przyciągać kolejne talenty – mówi Radosław Żemło, Dyrektor Sprzedaży w Grupie Pracuj. Podobnie pod kątem liczb przedstawiają się opinie badanych dotyczące porównania ich poziomu zarobków w stosunku do posiadanych umiejętności i doświadczenia. Tylko 33% badanych uważa swoją pensję za adekwatną do swojego CV, negatywnie tą relację ocenia 37%. Co naturalne, największymi optymistami są pracownicy w wieku 18-24. Niezadowolenie dużej części badanych może wynikać także z coraz szerszego dostępu do wiedzy o średnich zarobkach w wielu branżach. Aż 50% badanych przez zarobki. pracuj.pl twierdzi, że dobrze się orientuje w tym, jak wypadają na tle innych osób z branży pod kątem wynagrodzenia. Tylko 14% respondentów nie zgadza się z takim stwierdzeniem. Taka świadomość to ważna motywacja do zmiany pracy lub decyzji o negocjacji podwyżki.

PODWYŻKA: NEGOCJACJE

Starania o podwyżkę są wyzwaniem znanym większości badanych. W ciągu ostatnich dwóch lat starało się o nią 51% respondentów. Znacznie mniej, bo tylko co czwarty badany twierdzi, że podwyżki otrzymywał zawsze z inicjatywy przełożonego. Negocjacji zarobków nie ułatwiają postawy części firm, w których pracownicy nie są świadomi, w jaki sposób i na jakich zasadach mogą ubiegać się o wyższe wynagrodzenie. To sytuacja, która dotyczy co czwartego badanego (24%). Jednocześnie jednak niemal połowa badanych (48%) określa system wynagradzania w ich firmie jako jasny i zrozumiały.

Jak podkreśla ekspertka Grupy Pracuj, Konstancja Zyzik, w tym kontekście pracownicy powinni zawsze dobrze przygotować się do rozmowy o podwyżce – niezależnie od oceny sposobu wynagradzania przez pracodawcę. Starając się o podwyżkę, musimy się dobrze przygotować do rozmowy z przełożonym, wybrać dobry moment i pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Pierwszą z nich jest określenie swoich potrzeb finansowych – widełek płacowych. Drugim czynnikiem jest weryfikacja średnich wynagrodzeń branżowych. Trzecim – uzbrojenie się w konkretne przykłady wkładu w działalność firmy. Nawet przy dobrym przygotowaniu nie każda taka rozmowa przyniesie oczekiwany efekt. Nie musi to jednak oznaczać porażki.  W przypadku odmowy warto pozostać otwartym i ustalić z przełożonym kroki, które według niego musimy podjąć, by uzyskać podwyżkę – mówi Konstancja Zyzik, Talent Acquisition&Capabilities Development Manager w Grupie Pracuj. Co interesujące, wśród badanych jest więcej osób oceniających się jako dobrzy negocjatorzy, niż wystawiających sobie negatywną ocenę. 36% badanych uważa, że potrafią negocjować warunki i wysokość wynagrodzenia. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się co czwarty badany (24%). Najwięcej, bo aż 40%, ocenia swoje zdolności negocjacyjne średnio.

JAWNOŚĆ PENSJI I ZAROBKÓW

Badani Polacy twierdzą najczęściej, że posiadają wiedzę na temat zarobków branżowych. Jednocześnie w mniej, niż połowie przypadków oceniają politykę wynagrodzeń w ich firmie jako wyraźnie zrozumiałą. Jak te postawy łączą się z ich oczekiwaniami wobec jawności płac? Pod tym względem ich postawy są mocno zróżnicowane – chcą znać wysokość zarobków, jakie oferują pracodawcy, ale znacznie mniej chętnie dzielą się własnym wynagrodzeniem. Aż 3 na 4 respondentów uważa, że „widełki” płacowe powinny znajdować się w ogłoszeniach o pracę. Tylko dla co piątego Polaka jest to obojętne, a tylko 6% – uważa, że nie powinny być one podawane. Z drugiej jednak strony rzadko kiedy badani sami są źródłem jawnych danych o zarobkach. Tylko co czwarty respondent chętnie dzieli się informacją na temat swojej pensji z innymi osobami, co trzeci – nie ma określonego zdania w tej kwestii, a aż 42% robi to niechętnie. – Rozmowy o zarobkach w Polsce wciąż znajdują się często w sferze tabu. To postawa, która dotyczy zarówno wielu pracowników, jak i pracodawców. Wbrew częstym zarzutom wiele firm, które nie ujawniają wynagrodzeń, nie kieruje się np. małą konkurencyjnością płac. Jawność wynagrodzeń może też zależeć np. od skomplikowanej specjalizacji firmy, dużej różnorodności stanowisk, nietypowej polityki premiowej. To delikatny obszar i szanujemy postawy firm, ale widzimy trend rosnącej jawności. Również sami, jako Grupa Pracuj, obecnie publikujemy widełki zarobków w większości ogłoszeń, co jeszcze parę lat temu nie było standardem. Zachęcamy do tego także pracodawców – podsumowuje Radosław Żemło.

CAŁY ETAT? NIE, DZIĘKUJĘ

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – to jedno ze zdań, najczęściej pojawiających się w ogłoszeniach bez względu na branżę, lokalizację czy rodzaj stanowiska. Nic dziwnego, wspomniana forma zatrudnienia często determinuje przyjęcie danej oferty zawodowej przez kandydata, zaraz obok czynników takich jak wysokość wynagrodzenia, czy możliwości rozwoju. Na rynku zachodzą jednak zmiany. W przypadku stanowiska poziomie specjalisty i wyższych, zauważa się trend coraz częstszego stawiania na elastyczne formy pracy. Według badań opublikowanych przez Manpower, już niemal połowa kandydatów opowiada się za alternatywnym modelem zatrudnienia, preferując pracę na pół etatu (16%), na kontrakcie (13%), czy w formie projektowej (17%). Tylko 3% badanych wybiera pracą zdalną. – Jesteśmy świadkami zmian w preferencjach pracowników. Powoli umowa o pracę traci miejsce na podium, jeśli chodzi o czynnik wpływający na przyjęcie lub odrzucenie oferty. Są specjaliści, którzy chętniej decydują się na pracę na kontrakcie, motywując swój wybór możliwością realizacji innych zleceń lub chęcią osiągnięcia work-life balance – mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

JAK ZATRZYMAĆ PRACOWNIKA

Spadający poziom bezrobocia to dobra wiadomość dla pracowników i prawdziwe wyzwanie dla pracodawców. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że gwarancją stabilnego rozwoju firmy jest przede wszystkim zatrzymanie rotacji. Zmiany na rynku pracy motywują do oferowania kandydatom coraz lepszych warunków zatrudnienia – w tym także, tak poszukiwanych dotąd, umów o pracę na pełny etat. Z drugiej strony, pracownicy zmieniają swoje priorytety. Szczególnie młode pokolenie na pierwszym miejscu stawia inne wartości niż ich starsi koledzy. Przedstawiciele pokolenia Y wskazują potrzebę realizowania swoich pasji, czy zbierania różnorodnych doświadczeń. Stabilne zatrudnienie przestaje być dla nich konieczne. Jakie działania powinni podjąć pracodawcy, chcąc pogodzić ze sobą oba wspomniane trendy? Przede wszystkim, proponując elastyczność w ramach umowy. Możliwość pracy zdalnej, rozliczanie pracowników z efektów pracy zamiast z godzin spędzonych przy biurku, czy wprowadzenie systemu pełnienia obowiązków w nietypowych godzinach – to tylko kilka z przykładów rozwiązań, na jakie mogą zdecydować się przedsiębiorcy. Ważne jest także obserwowanie zmian na rynku pracy i uwzględnianie ich podczas planowania strategii rozwoju nie tylko zespołu, ale całej firmy.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design