CCC chce przejąć Gino Rossi

Data dodania: 11 stycznia 2019
Kategoria:
Foto: CCC chce przejąć Gino Rossi

Pod koniec grudnia CCC ogłosiło wezwanie na 100% akcji Gino Rossi S.A. oraz podpisało umowę nabycia od PKO Banku Polskiego wierzytelności Gino Rossi z tytułu umów kredytowych Spółki.

Gino Rossi jest jedną z najwyżej cenionych polskich marek w segmencie produkcji i sprzedaży obuwia oraz akcesoriów ze średniej i wyższej półki. W związku z trudną sytuacją płynnościową Gino Rossi, Grupa CCC postanowiła udzielić jej wsparcia i zdecydowała się na ogłoszenie wezwania na 100% akcji Spółki, po cenie 55 groszy za akcję. Do sprzedaży swych akcji za tą cenę w wezwaniu zobowiązali się już główni akcjonariusze, Panowie Jan Pilch oraz Krzysztof Bajołek kontrolujący łącznie ok. 30% akcji Spółki. Równocześnie CCC w tym samym dniu podpisało umowę nabycia wszystkich istniejących wierzytelności kredytowych Spółki względem PKO Banku Polskiego.

- Przejęcie Gino Rossi to rozszerzenie naszej dotychczasowej współpracy. Liczymy, że ogłoszone wezwanie, nabycie wierzytelności kredytowych Gino Rossi oraz konstruktywna postawa pozostałych wierzycieli Spółki pozwolą nam zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie firmy. Zamierzamy wspólnie z zarządem Gino Rossi poprawić sytuację finansową, zwiększyć wykorzystanie mocy produkcyjnych spółki w jej fabrykach w Polsce, utrzymać obecne miejsca pracy oraz wzmocnić markę i firmę. Jeżeli wezwanie zakończy się pozytywnie, naszą intencją będzie dalsza integracja Gino Rossi z Grupą CCC i zaoferowanie produktów tej marki w sklepach naszej Grupy w całym regionie CEE i Europie Zachodniej – komentuje Dariusz Miłek, Prezes Zarządu Grupy CCC.

- Sytuacja finansowa Gino Rossi od dłuższego czasu była trudna. Potencjalne pozyskanie tak silnego partnera kapitałowego jak Grupa CCC to dla nas bardzo duża szansa na nie tylko kontynuowanie działalności, ale też rozwój. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby, w dłuższej perspektywie, uzdrowić Gino Rossi i już w nowej formule powrócić na ścieżkę wzrostu – wskazuje Tomasz Malicki, Prezes Zarządu Gino Rossi S.A.

Zapisy na akcję będą trwały do 31 stycznia. Ogłoszone wezwanie jest warunkowane m. in. nabyciem przez CCC w wyniku wezwania akcji stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów, podpisaniem umowy zawierającej plan restrukturyzacji obejmujący redukcję o 50% wartości zobowiązań handlowych (z wyłączeniem zobowiązań związanych z wynajmem lokali handlowych) przez wierzycieli posiadających wierzytelności o wartości co najmniej 100 tys. zł oraz zgodą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design