Bunt franczyzobiorców Banku Millenium

Data dodania: 11 lutego 2021
Kategoria:
Foto: Millenium Bank

Foto: Millenium Bank

Do redakcji tygodnika „Wprost” zgłosiła się grupa franczyzobiorców Banku Millennium, twierdząc, że są oni zastraszani przez bank. Powodem sporu są nowo wprowadzone przez bank stawki prowizji.

„Wprost” informuje, że w wyniku zmian w systemie prowizji wprowadzonych przez Bank Millennium, franczyzobiorcy mogą zostać zmuszeni do zamknięcia ponad 100 placówek. Zmiany te, będące częścią aneksu prowizyjnego do umowy agencyjnej, przewidują znaczne obniżenie przychodów franczyzobiorców. Do przyjęcia aneksu franczyzobiorcy mieli czas do 1 lutego 2021 roku. Franczyzobiorcy wyrażają niezadowolenie, twierdząc, że zmiany te zostały na nich narzucone jednostronnie i bez uprzednich negocjacji, co odbierają jako formę zastraszania ze strony banku.

Stanowisko banku Millennium

Bank Millennium, reprezentowany przez rzecznika prasowego Iwonę Jarzębską, broni swojego postępowania, twierdząc, że renegocjacja warunków umowy jest standardową praktyką biznesową. - „Nowe warunki rozliczeń z franczyzobiorcami zostały wprowadzone z uwzględnieniem nowej sytuacji biznesowej i poprzedzone miesiącami konsultacji. Zmiany te są odpowiedzią na istotne przekształcenia w sektorze bankowym, w tym obniżenie stóp procentowych przez RPP, skutki wyroku TSUE dotyczącego zwrotu prowizji, a także wprowadzenie wakacji kredytowych i innych środków wsparcia w związku z pandemią koronawirusa. Zmiany w oczekiwaniach i zachowaniach klientów również miały wpływ na te decyzje. Mimo iż nowe warunki mogą nie być satysfakcjonujące dla wszystkich naszych partnerów franczyzowych, wierzymy, że będą akceptowane przez większość z nich” - mówi Iwona Jarzębska.

Dodaje również: „Nie wykluczamy, że niektórzy partnerzy mogą zdecydować się na zmianę branży. Relacje z naszymi partnerami franczyzowymi są dla nas ważne. W 2020 roku współpraca z nimi była bardzo dobra, co umożliwiło utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klienta. Bank dwukrotnie finansowo wspierał swoich partnerów franczyzowych, rezygnując z pobierania opłat stałych w najtrudniejszych miesiącach 2020 roku”.

Liczba placówek partnerskich stabilna

Z raportu PRNews.pl wynika, że sieć placówek partnerskich Banku Millenium w III kwartale ubiegłego roku utrzymywała się na poziomie 224 punktów, co jest identyczne z liczbą placówek z końca 2019 roku.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design