Branża ubezpieczeniowa rośnie dzięki assistance

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com

Rośnie liczba osób posiadających usługę assistance. Jak pokazują wyniki VI ogólnopolskiego badania Assistance Europ Assistance Polska zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia, co trzeci dorosły Polak aktywował taką usługę. Najczęściej assistance kojarzymy z pomocą na drodze, rzadziej z innymi formami wsparcia, jak np. pomoc podczas podróży zagranicznej czy z opieką medyczną.

Wyniki badania po raz kolejny dowodzą rosnącej popularności usług assistance wśród Polaków. 34% respondentów zadeklarowało posiadanie assistance. Najwięcej osób posiada assistance samochodowy - 93% badanych, assistance domowy ma 17% respondentów, medyczny -16% zaś podróżny - 12%.

Usługi assistance posiada więcej mężczyzn (41%) niż kobiet (27%), natomiast jeśli chodzi o grupy wiekowe to wśród beneficjentów tych usług przeważają osoby w wieku 26-35 lat (35%) oraz w wieku 36-49 lat (46%).

Najwięcej osób kojarzy usługi assistance właśnie z pomocą na drodze - 78%. Co trzeci respondent (36%) powiązywał te usługi z różnymi innymi formami pomocy lub z pomocą podczas podróży zagranicznej (30%), a także z opieką medyczną (21%).

Polacy wiedzą więcej o ubezpieczeniach, ale czy świadomie je kupują i z nich korzystają? Niemal połowa Polaków (46%) deklaruje zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a co czwarty badany przynajmniej częściowe przejrzenie ich. Natomiast 28% badanych przyznało, że w ogóle nie czyta tego dokumentu.

Jakiej pomocy najczęściej potrzebujemy? Polacy zapytani o najbardziej użyteczne usługi assistance w zdecydowanej większości wskazywali holowanie auta i pomoc drogową - 87%. Na drugim miejscu znalazła się pomoc medyczna - 58% oraz pomoc w podróży zagranicznej - 54%. Cenimy także pomoc techniczną w domu (hydraulik, ślusarz, elektryk) - 21% oraz dostęp do infolinii - 15% wskazań.

Mamy też swoje preferencje co do otrzymania informacji o usłudze ubezpieczeniowej. Najwięcej badanych chciałoby uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty assistance za pomocą e-maila (50%). Coraz mniej popularnym źródłem informacji staje się przedstawiciel firmy (spadek wskazań z 58% w 2010 roku do 41% w 2013 roku). Warto jednak podkreślić, że preferencje dotyczące sposobu kontaktu związane są z wiekiem respondentów. Młodsi preferują informację e-mailową, zaś starsi - ulotkę informacyjną lub informację uzyskaną bezpośrednio od przedstawiciela danej firmy.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram