Błędy, których należy unikać rekrutując franczyzobiorców

Data dodania: 16 kwietnia 2019
Foto: Nie rekrutuj franczyzobiorców za wszelką cenę

Celem udzielenia licencji biznesowej jest poszerzenie zasięgu działalności firmy, wzmocnienie marki, a także zwiększenie zysków przedsiębiorstwa z tytułu opłat wynikających z umowy franczyzy.

Dlatego, sprzedając licencję na prowadzenie biznesu, franczyzodawca powinien upewnić się nie tylko co do możliwości finansowych przyszłego partnera, ale także sprawdzić czy potencjalny franczyzobiorca posiada kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do danego rodzaju działalności. Samo doświadczenie w danej branży nie jest tak ważne, jak inne cechy kandydata na franczyzobiorcę.

Większość firm sprzedających licencję na biznes szuka dynamicznych osób gotowych nie tylko zaangażować określone środki finansowe, ale i swój czas oraz umiejętności w celu rozbudowy sieci i wzmocnienia marki franczyzodawcy. Warto jest zwrócić uwagę m.in. na przedsiębiorczość, zdolności menadżerskie oraz gotowość do osobistego zaangażowania się w prowadzenie biznesu - o tym kandydaci na franczyzobiorcę powinni być poinformowani już na samym początku rekrutacji.

Firma, która stawia pierwsze kroki jako franczyzodawca powinna opracować własne standardy rekrutacji partnerów biznesowych. Wymogi stosowane w celu weryfikacji powinny określać oczekiwania franczyzodawcy wobec franczyzobiorcy z uwzględnieniem specyfiki danej branży.

Uważaj na te błędy

W procesie rekrutacyjnym mogą pojawić się sytuacje, w których franczyzodawcy powinna się zapalić lampka ostrzegawcza. Jednym z najbardziej powszechnych błędów popełnianych przez niedoświadczonych przedsiębiorców jest chęć pozyskania pierwszych franczyzobiorców za wszelką cenę. W tym celu franczyzodawcy stosują zachęty – np. przyznanie pierwszym franczyzobiorcom specjalnych promocji. Jeżeli oferta promocyjna nie była dokładnie przemyślana, może się okazać, że zamiast zarabiać na sprzedanej licencji, franczyzodawca będzie dokładał do cudzego interesu, by nie psuć wizerunku swojej marki.

Nie oznacza to jednak, że nie wolno premiować pierwszych franczyzobiorców. Musi to być jednak dobrze zaplanowana strategia, uwzględniająca wszystkie możliwe koszty, jakie z tego tytułu może ponieść franczyzodawca. Kolejnym błędem jest akceptowanie jako franczyzobiorcy kogoś, kto mimo chęci i posiadania odpowiedniego kapitału finansowego nie odpowiada najważniejszym wymaganiom franczyzodawcy. Należy się tego wystrzegać zarówno na początku budowania sieci franczyzowej, jak i w trakcie kolejnych rekrutacji. Szczególnie w początkowym okresie budowy sieci franczyzodawca musi być cierpliwy i nie bać się odrzucać kandydatów, jeżeli ma co nich jakiekolwiek wątpliwości.

To nic innego jak podstawowe wymagania stawiane przyszłym partnerom franczyzowym. Rzetelnie sporządzony profil franczyzobiorcy jest cennym źródłem informacji dla potencjalnych biorców licencji na temat oczekiwań franczyzodawcy.

Jeszcze jednym błędem jest stwierdzenie, że ambitna, zaangażowana w rozwój własnego biznesu osoba, która ma wystarczające środki na rozwój firmy w ramach sieci partnerskiej, to kandydat idealny. Tu również powinna zaświecić się czerwona lampka ostrzegawcza. Czy przedsiębiorca o silnej motywacji, posiadający odpowiedni kapitał będzie w stanie działać według cudzych reguł? Franczyzodawca powinien mieć pewność, że jego przyszły franczyzobiorca nie będzie chciał prowadzić biznes po swojemu. Czy taki franczyzobiorca na pewno zaakceptuje to, że będzie musiał dostosować się do wszystkich standardów systemu należącego do kogoś innego.

Oczywiście są to tylko wskazówki, a nie przepis na udaną rekrutację. Trzeba pamiętać, że każde spotkanie z potencjalnym kandydatem na franczyzobiorcę ma indywidualny charakter. Zarówno początkujący franczyzodawcy, jak i doświadczeni dawcy licencji popełniają błędy. Najważniejsze jest jednak potrafić wyciągnąć z nich wnioski, by zminimalizować ryzyko kolejnego niepowodzenia.

www.arss.com.pl

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design