BGŻ umacnia swoją pozycję

Autor: Redakcja
Data dodania: 6 czerwca 2008
Kategoria:
Nie będzie żadnych wielkich zmian ani radykalnych posunięć. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. jako swoją strategię na najbliższe 5 lat przyjął umacnianie zdobytej już pozycji.

Wiceprezes BGŻ, nominowany z ramienia Rabobanku - większościowego akcjonariusza, który słynie z rozważnej i konserwatywnej polityki - Hieronymus Nijsen na łamach "Pulsu Biznesu" mówi – Nie pretendujemy do roli pierwszego, albo drugiego banku. Chcemy ograniczenie rozwijać bank i umacniać zdobyte już pozycje. - Tam gdzie mamy 3% rynku, chcemy osiągnąć 5, a tam gdzie 1,5 % - trzy – dodaje Jacek Bartkiewicz, Prezes BGŻ.

Trochę historii.
BGŻ S.A. powstał w 1975 roku w wyniku połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych i państwowego Banku Rolnego. W 1994 r. BGŻ został przekształcony w spółkę akcyjną przez Ministra Finansów, w uzgodnieniu z Prezesem NBP. W tym samym roku nastąpiło również zawarcie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dopłat do kredytów udzielanych ze środków banku na realizację przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej. BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, specjalizującym się w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

BGŻ w liczbach.
Bank Gospodarki Żywnościowej obsługuje 75 tys. małych i średnich klientów, a liczba klientów detalicznych BGŻ sięga ok. 1 miliona. Portfel kredytów i pożyczek ogółem sięgnął 14,4 mld zł, a depozytów 15,7 mld zł.
W I kwartale 2008 roku Bank BGŻ osiągnął zysk netto w wysokości 84,3 mln zł, wobec 66 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto wynosił odpowiednio 97,4 mln zł wobec 62,5 mln zł.
W okresie od 31 marca 2007 roku do 31 marca 2008 roku rosła wartość depozytów wszystkich klientów. W przypadku klientów instytucjonalnych wzrost wyniósł 13,5 proc. do poziomu 7 mld 531 mln zł. W przypadku klientów indywidualnych wzrost wyniósł 3,7 proc. do 8 mld 184 mln zł.
Na koniec marca 2008 roku Bank BGŻ posiadał kapitał własny na poziomie 2 mld 155 mln zł. Współczynnik wypłacalności utrzymywany jest na poziomie 12 proc. (wymagane minimum to 8 proc.).
Jak przyznaje Jacek Bartkiewicz, powyższe wyniki finansowe są rezultatem stosowanej przez BGŻ w ubiegłych latach polityki, która skupiała się głównie na restrukturyzacji, dofinansowaniu i unowocześnieniu wszystkich sfer działalności banku. I to właśnie głównie w oparciu o te fundamenty przystąpiono do budowania nowej strategii.

Nowa strategia.
Oprócz wspomnianego wcześniej umacniania swojej pozycji na rynku, nowa strategia banku zakłada również dalszy rozwój w mniejszych miastach oraz wzmocnienie pozycji lidera w świadczeniu usług bankowych dla sektora rolno-spożywczego. Kolejnym elementem przyjętej strategii na lata 2008-2013 jest kontynuacja rozwoju jako bank uniwersalny, świadczący usługi dla klientów detalicznych i instytucjonalnych. Jednocześnie Bank BGŻ planuje dalej rozwijać i unowocześniać swoją ofertę produktową. Po stronie detalicznej BGŻ zamierza skoncentrować się na rynku masowym - sprzedaży produktów wysokomarżowych - kredytów gotówkowych, kart kredytowych oraz produktów inwestycyjnych oraz strukturyzowanych. W segmencie klientów instytucjonalnych bank zamierza zintensyfikować sprzedaż takich produktów jak leasing, faktoring, transakcje skarbowe oraz bankowość transakcyjna. Docelowo BGŻ zamierza także umocnić swoją pozycję w dziesiątce największych banków uniwersalnych w Polsce.

Franchisingu nie będzie.
Aby zrealizować cel polegający na zwiększeniu dostępności oferty produktowej banku w mniejszych miejscowościach, plany inwestycyjne Spółki zakładają, że w latach 2008-2010 sieć oddziałów Banku BGŻ zwiększy się o ok. 140 placówek (obecnie BGŻ dysponuje siecią 263 placówek własnych). Nowe oddziały mają powstawać przede wszystkim w miastach liczących od 10 tys. do 150 tys. mieszkańców. Planowane wydatki inwestycyjne związane z rozwojem sieci wynoszą ok. 100 mln zł.
Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu innych systemów bankowych planujących silną ekspansję terytorialną, BGŻ ogłosił, że rozwój sieci placówek nie będzie się odbywał poprzez otwieranie placówek franczyzowych. Wszystkie oddziały BGŻ, będą więc wyłącznie placówkami własnymi banku.

A czy jest to słuszna strategia mamy szanse się przekonać już w ciągu najbliższych 5 lat.

Katarzyna Strzyż, 6 czerwca 2008

Dołącz do newslettera

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram