Będzie pomoc dla firm, którym nie płacą kontrahenci

Data dodania: 6 grudnia 2016
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com
Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od dochodu nieściągnięte od dłużników kwoty.

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od dochodu nieściągnięte od dłużników kwoty. Nowe przepisy, choć trudne w stosowaniu, powinny ulżyć tym firmom, którym krajowi kontrahenci biznesowi nie płacą na czas.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę na to, że zaproponowane przez rząd przepisy przypominają dawną ulgę na złe długi, która nie była skuteczna, gdyż nie redukowała zatorów płatniczych a rodziła znaczne wątpliwości interpretacyjne i trudności praktyczne w jej stosowaniu.

W założeniu przepisy ówczesne miały stanowić wsparcie dla firm mających najsłabszą pozycję rynkową, takich które ze względu na dużą konkurencję „zmuszane były" kredytować silniejsze podmioty. Niestety, w praktyce okazało się, że to właśnie tym słabszym firmom zaszkodziły najbardziej (błąd w założeniu projektodawcy, że brak terminowej płatności po stronie nabywcy, wynika co do zasady z jego złej woli, a nie z innych niezależnych od niego okoliczności).

Podobny skutek, choć może trochę mniej dotkliwy (z uwagi na wyłączenie podmiotów restrukturyzowanych, w upadłości albo w likwidacji) może wystąpić także na gruncie nowych przepisów. Nakładają one dodatkowe obowiązki administracyjne i choćby z tego względu będą zwiększały koszty funkcjonowania krajowych przedsiębiorców.

- Mamy jednak nadzieję, że pozytywną stroną tych rozwiązań, biorąc pod uwagę proponowany termin 120 dni opóźnienia po umownym terminie płatności (w porównaniu z ok. 90 dni od otrzymania faktury w dawnych przepisach), będzie ulżenie wierzycielom w przypadku znaczących opóźnień w zapłacie zobowiązań od innych firm - mówi Adam Soska, przewodniczący Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Nowe przepisy są lepiej skonstruowane niż te poprzednio obowiązujące (np. korekta podstawy opodatkowania a nie przychodu/kosztu; wyłączenie podmiotów restrukturyzowanych, likwidowanych lub w upadłości).

Nowe przepisy nie przewidują w szczególności rozwiązania chroniącego podatnika w przypadku otrzymania faktur niezasadnych, np. w kwocie nieuzgodnionej z dostawcą lub też przed terminem wykonania usługi, a także w sytuacjach, gdy świadczenie w ogóle nie zostało wykonane lub wykonane zostało wadliwie. Najlepiej byłoby, aby tego typu sporne faktury były zupełnie wyłączone spod tych regulacji, np. jeśli wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego lub w postępowaniu arbitrażowym.

Do rozwiązania pozostaje też m.in. określenie traktowania płatności za środki trwałe, w leasingu finansowym lub z tytułu czynności bankowych. Proponowane przepisy wymagają dalszego dopracowania w trakcie dalszych prac legislacyjnych, aby ograniczyć wątpliwości interpretacyjne i uprościć ich stosowanie.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram