Będzie łatwiej rozliczyć użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Autor: Redakcja
Kategoria:
Będzie łatwiej rozliczyć użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych; Foto: freeimages.com

Użytkowanie pojazdu służbowego do celów prywatnych będzie opodatkowane ryczałtem. Zdaniem ekspertów ułatwi to  podatnikowi rozliczenie podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego.

Do sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (tzw. czwarta ustawa deregulacyjna). Jedna z proponowanych zmian dotyczy systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych. Z dniem 1 stycznia 2015 roku dotychczas obowiązujący system określania wartości tego świadczenia zastąpiony zostanie systemem ryczałtowym.

Proponowane zmiany mogą przyczynić się do wyeliminowania występujących problemów i ułatwić podatnikowi rozliczenie podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych – uważa Łukasz Czucharski z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

Aktualnie trudność sprawia przede wszystkim ustalenie wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Zmiany mają za zadanie wyeliminować dotychczas zgłaszane problemy i ułatwić podatnikowi rozliczenie świadczenia.

W obecnym stanie prawnym jednym ze sposobów określania wartości świadczenia jest założenie, że pracownik otrzymał je od pracodawcy w wysokości wartości wynajęcia takiego samego pojazdu w wypożyczalni samochodów. Po wprowadzeniu systemu ryczałtowego przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku jego prywatnego wykorzystania przez pracownika. Zniknie też problem ustalenia właściwej stawki wynajmu danego pojazdu.

Na mocy nowelizacji stawki zostaną określone wprost przepisem ustawy. Ustawodawca ustalił wartość takiego świadczenia na 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 oraz 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. Jeżeli samochód będzie wykorzystywany do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, to wartość ustalana będzie za każdy dzień użytkowania w wysokości 1/30 ww. kwot.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram