Bank BPH z dobrymi wynikami stress testów 

Data dodania: 31 października 2014
Autor: Redakcja
Kategoria:
Bank BPH z dobrymi wynikami stress testów

Wyniki przeglądu jakości aktywów i testów warunków skrajnych opublikowane przez Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego jednoznacznie wskazują, że sytuacja kapitałowa i płynnościowa Banku BPH jest bardzo dobra.

W badanym scenariuszu bazowym przewidzianym na lata 2014 – 2016 bank osiągnął wskaźnik kapitałów najwyższej jakości (CET 1) na poziomie 14%, zaś w warunkach skrajnych – 10,69%. Wskaźniki te pozostawały powyżej minimów określonych dla tych scenariuszy, które wynoszą odpowiednio 8% i 5,5%. Oznacza to, że Bank BPH posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków ewentualnego spowolnienia gospodarczego.

– Wyniki testów utwierdzają nas w przekonaniu, że sytuacja kapitałowa i płynnościowa Banku BPH jest bezpieczna. Według naszych prognoz obecnie nie ma przesłanek mogących świadczyć o ewentualnym pogorszeniu się tej sytuacji w przyszłości – komentuje Richard Gaskin, prezes zarządu Banku BPH.

Bank stawia na rozwój we franczyzie. Jak mówił nam wcześniej Marcin Bednarowski, starszy manager ds. rozwoju sieci, do końca tego roku w strukturze banku ma działać około 190 placówek franczyzowych.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram