AmRest sprzedaje restauracje Applebee’s swojemu franczyzobiorcy za 100 milionów dolarów

Autor: Redakcja
Data dodania: 13 czerwca 2012
Kategoria:
amrest_1

amrest_1

AmRest, największa publicznie notowana spółka restauracyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, podpisała umowę sprzedaży aktywów spółki zależnej AmRest LLC, zarządzającej 102 restauracjami Applebee’s w USA, do Apple American Group, największego franczyzobiorcy Applebee’s.

W wyniku umowy sprzedane zostanie 98 ze 102 zarządzanych przez AmRest LLC restauracji marki Applebee’s za kwotę 100 milionów dolarów. Kwota ta odpowiada 6,5 krotności, szacowanego na 15,1 milionów dolarów zysku EBITDA wygenerowanego przez zbywane restauracje w okresie 12 miesięcy kończących się 29 kwietnia 2012 powiększonego o szacowaną wielkość zapasów w kwocie 1,9 miliona dolarów. Zgodnie z umową sprzedaży trzy z czterech nieobjętych umową restauracji pozostaną zarządzane przez AmRest, jedna restauracja zostanie zamknięta.

Strony uzgodniły, iż w przypadku, gdyby EBITDA wygenerowana przez sprzedawane restauracje okazała się niższa niż 14,8 lub wyższa niż 15,1 milionów dolarów, nastąpi odpowiednia korekta ceny sprzedaży, w wysokości różnicy iloczynu EBITDA i mnożnika powiększonego o wielkość zapasów i ceny przedaży.

Finalizacja umowy zależy od spełnienia dodatkowych warunków, w szczególności zgody Rady Nadzorczej AmRest LLC, zgody Applebee’s International, zgody amerykańskiego urzędu antymonopolowego, zgód banków z którymi AmRest ma zawartą umowę kredytową oraz zgód wymaganych na podstawie umów najmu, których stroną jest AmRest.

AmRest wszedł w posiadanie restauracji Applebee’s w wyniku umów nabycia przez AmRest udziałów w Grove Ownership Holding, LLC za kwotę 62,7 milionów dolarów. Spółka oczekuje, że zwrot osiągnięty na inwestycji przekroczy założenia dotyczące wewnętrznej stopy zwrotu na inwestycji (IRR) wysokości 20%.

- Sprzedaż restauracji Applebee’s to dla naszych akcjonariuszy wysoki zwrot z inwestycji, przekraczający nasze założenia komunikowane w momencie nabycia. Sprzedaż tego biznesu pozwoli nam skupić się na kluczowych dla nas obszarach Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji oraz rozwoju La Tagliatelli komentuje Henry McGovern, Przewodniczący Rady Nadzorczej AmRest.

Intencją stron jest sfinalizowanie transakcji do 24 września 2012.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

Data dodania: 30 listopada 2022
Omni-commerce – jak kupują polscy konsumenci?
Data dodania: 29 listopada 2022
Innowacje w branży edukacyjnej docenione
Data dodania: 28 listopada 2022
Franczyza Zdrowa Krowa z ambitnym planem na 2023 rok
Data dodania: 25 listopada 2022
Najlepsza oferta Black Week w tym roku

zobacz więcej

Data dodania: 30 listopada 2022
Polacy chcą żyć zdrowo, przedsiębiorcy mogą na tym zarobić
Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram