AmRest przejmuje sieć Starbucks w Rumunii i Bułgarii

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Starbucks

Foto: Starbucks

AmRest Holdings SE, największa publicznie notowana spółka restauracyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosiła nabycie 100% udziałów w spółkach prowadzących sieć kawiarni Starbucks w dwóch krajach Europy Środkowo–Wschodniej - Rumunii i Bułgarii. 

Szacowana cena zakupu wyniesie około 16 mln euro, a jej ostateczna wysokość zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji. Zakup sieci kawiarni Starbucks we wspomnianych krajach wpisuje się w strategię rozwoju Grupy AmRest.

Transakcja pozwoli spółce wejść na perspektywiczny i dynamicznie rozwijający się rynek rumuński, który jest drugim pod względem liczby ludności krajem Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie przejęte kawiarnie w Bułgarii wzmocnią korzyści skali dzięki lepszemu wykorzystania istniejących w tym kraju struktur AmRest.

Obecność marki Starbucks w portfelu Grupy AmRest sięga 2007 roku, kiedy otworzono pierwszą kawiarnię w Pradze. Na dzień zawarcia transakcji spółka prowadziła 67 kawiarni w 3 krajach – Polsce, Czechach i na Węgrzech. Przejęcie 14 lokali w Rumunii oraz 5 w Bułgarii pozwoli na szersze wykorzystanie zdobytego dotychczas doświadczenia w zarządzaniu kawiarniami Starbucks.

Podkreślić przy tym należy siłę marki Starbucks na rynku rumuńskim, przejawiającą się m.in. ogromną popularnością wśród klientów, pracowników i właścicieli lokali oraz ponadprzeciętną zyskownością poszczególnych kawiarni. Czynnikiem zwiększającym atrakcyjność transakcji jest również potencjał rozwoju sieci Starbucks, w szczególności w Rumunii.

W 2014 roku otworzono tam 4 nowe kawiarnie, a na rok bieżący zaplanowano 7 nowych lokali, z czego cześć już została otwarta. W ocenie spółki realne jest potrojenie liczby lokali na tym rynku w ciągu najbliższych lat.

Zakup sieci Starbucks w Rumunii i Bułgarii pozwoli Grupie AmRest wzmocnić pozycję lidera rynku restauracyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz pozytywnie wpłynie na generowane marże. W opinii zarządu spółki przyczyni się to również do zwiększenia wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram