Franczyza w Polsce

Opublikowano: 26 wrzesień 2008

Jeronimo Martins Dystrybucja może przejąć sieć sklepów Plus – zdecydowała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właściciel Biedronki musi jednak sprzedać 38 placówek, a w trzech kolejnych wynająć część powierzchni handlowej.

W styczniu 2008 roku do Urzędu wpłynął wniosek spółki Jeronimo Martins Dystrybucja, należącej do portugalskiej grupy kapitałowej Jeronimo Martins, o zgodę na przejęcie firmy Plus Discount. Pierwszy z przedsiębiorców prowadzi ogólnopolską sieć 1045 sklepów Biedronka. Przejmowany, wchodzący w skład koncernu Tengelmann, to właściciel 210 placówek handlowych Plus. Przeprowadzana przez Urząd analiza wykazała, że przejęcie będzie miało niekorzystny wpływ na konkurencję na niektórych rynkach lokalnych – doprowadzi do jej istotnego ograniczenia. Dlatego UOKiK wydał zgodę warunkową – transakcja może się odbyć, ale na ściśle określonych zasadach
Spółka Jeronimo Martins Dystrybucja musi wyzbyć się do końca 2009 roku wszelkich praw – w tym prawa własności, użytkowania wieczystego i najmu – do 13 sklepów Biedronka oraz 25 Plus na rzecz niezależnych inwestorów. Ponadto konieczne jest zmniejszenie powierzchni użytkowej poprzez jej wynajęcie na inną działalność handlową lub usługową – najpóźniej do 31 marca 2009 roku – w trzech placówkach Plusa.

Od stycznia 2007 roku do końca czerwca 2008 roku UOKiK wydał 289 zgód na koncentrację, w tym trzy zgody warunkowe. Przykładem może być decyzja z czerwca ub.r., która dotyczyła holenderskiej spółki należącej do francuskiej grupy Carrefour. Spółka otrzymała zgodę na przejęcie kontroli nad Ahold Polska pod warunkiem, że do końca br. sprzeda dziewięć supermarketów niezależnym inwestorom.

Zgodnie z przepisami prezes UOKiK może wyrazić zgodę – bezwarunkową lub warunkową – na dokonanie koncentracji, albo zakazać jej przeprowadzenia. Zgoda warunkowa wydawana jest w przypadku, gdy nie nastąpi istotne ograniczenie konkurencji w wyniku spełnienia przez przedsiębiorcę określonych warunków. UOKiK wyznacza przedsiębiorcy termin na ich spełnienie oraz nakłada obowiązek poinformowania o stanie ich realizacji. Jeśli warunki przejęcia nie zostaną dotrzymane, prezes UOKiK może uchylić swoją decyzję i w efekcie zgodę uznaje się za nieważną.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) spodziewa się, że w ciągu najbliższych dwóch lat spadnie liczba fuzji i przejęć na polskim rynku, wynika z wypowiedzi dyrektora Departamentu Analiz Rynku Wojciecha Szymczaka dla agencji ISB. - Liczba przejęć i fuzji może spaść w najbliższych latach z uwagi na sytuację globalną - powiedział Szymczak w rozmowie z ISB. Dodał, że duża część wniosków o pozwolenie na koncentrację, jakie otrzymuje urząd, jest składana przez spółki międzynarodowe. Niektóre z nich stanowią element globalnych fuzji.

UOKiK poinformował, że w pierwszej połowie 2008 r. prowadził 115 postępowań w sprawie koncentracji rynku, z czego zakończył 96 (tylko w jednym przypadku - połączenia Multikina i Silver Screen - wydał warunkową zgodę na połączenie, w innych przypadkach zgoda była bezwarunkowa, ani razu nie zakazano przeprowadzenia transakcji).

Z danych UOKiK wynika, że najaktywniejsze pod względem przejęć i fuzji branże to: handlowa (52 wnioski o zezwolenie w 2007 r.), spożywcza (39) oraz przemysł paliwowy, gazowniczy i energetyczny (20).

- Jakiś czas temu mieliśmy sporo przejęć w sektorze bankowym, obecnie stałym trendem jest duża liczba wniosków ze strony lokalnych spółek użyteczności publicznej - powiedział Szymczak.

Redakcja, 26 września 2008 r.
Źródło: Wirtualne Media, IAR

Pin It
Oceń: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Najnowsze franczyzy

Szkolenia

DLA FRANCZYZODAWCÓW

ZARZĄDZANIE SIECIĄ FRANCZYZOWĄ - 16.11.2017

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ FRANCZYZĘ - 23.11.2017

DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW

FRANCZYZA - SPOSÓB NA WŁASNY BIZNES - 29.11.2017

SONDA - MIEJ WŁASNE ZDANIE!

Ile jesteś skłonny zainwestować otwierając własny biznes?

23.6%
40%
27.3%
7.3%