Franczyza w Polsce

Autor:
DATA DODANIA: 20 lipiec 2020

Foto: Sklep TXM

Spółka TXM w restrukturyzacji, zarządzająca siecią sklepów dyskontowych osiągnęła kolejny kamień milowy w prowadzonym procesie naprawczym. Zatwierdzenie układu z wierzycielami oznacza, że  zyskał on zarówno aprobatę ze strony większości wierzycieli, ale także że jest zgodnym z prawem. Oznacza to jednocześnie, że postępowanie restrukturyzacyjne zostanie formalnie zakończone i TXM wejdzie w etap wykonywania układu.

- Zatwierdzenie układu z wierzycielami jest dla nas szczególnie ważnym momentem prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. W naszej opinii to bardzo duży sukces zarówno dla naszych Wierzycieli, którzy zdecydowaną większością go popierali, instytucji finansowych, które dobrowolnie przystąpiły do niego częścią swoich wierzytelności, jaki i samej Spółki. Musimy również pamiętać, że proces głosowania jaki i zatwierdzanie układu odbywało się już w innym otoczeniu i rzeczywistości rynkowej - tym bardziej cieszy nas ten sukces. Dziś jest dla nas jasne, że jest to kolejny bardzo ważny kamień milowy w całym procesie, a nie jego koniec. Jednak bardzo istotnie zwiększa on powodzenie wdrażanego programu naprawczego - powiedział Marcin Łużniak, Wiceprezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji.

Sąd Restrukturyzacyjny - Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ z wierzycielami przyjęty w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec TXM S.A. W wygłoszonym uzasadnieniu stwierdził, że układ nie narusza prawa, ani też nie zachodzi przesłanka oczywistej niewykonalności układu.

Warunki układu zakładają, że należności głównych wierzycieli zostaną objęte konwersją na akcje TXM w wysokości 65% ich wartości. - Poprzez konwersję wierzytelności na akcje, zapewnione zostanie głównym wierzycielom, zwłaszcza z grupy dostawców towarowych, poczucie właścicielskie w stosunku do TXM. Dla większości z nich możliwość dystrybucji produktów poprzez sieć TXM jest bardzo istotnym aspektem funkcjonowania ich autonomicznych biznesów – podkreślił Marcin Łużniak.
Łączna wartość wierzytelności objętych układem wynosi 122 mln zł, z czego prawie 70 mln zł zostanie skonwertowane na akcje TXM, 16 mln zł zostanie umorzona, a pozostałe będzie spłacone w ustalonych ratach do końca 2026 roku.

- Dziś kluczowa dla nas jest odbudowa zakładanych poziomów sprzedaży, kontynowanie procesów optymalizacji kosztów w reakcji na nową rzeczywistość rynkową, jaka nastąpiła w marcu. Ale dziś jesteśmy tutaj ostrożnymi optymistami – dodaje Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji.

Artykuły które powinny Ci się spodobać

Aktualności
Autor: / Sierpień 21, 2020
Aktualności
Aktualności

A może te Cię zaciekawią

Raporty
Autor: / Wrzesień 14, 2020
O tym się mówi
Im się udało
Autor: / Czerwiec 11, 2020


Konsultacje online

Jak kupić franczyzę

Jak zarządzać franczyzą