Franczyza w Polsce

Autor:
DATA DODANIA: 02 wrzesień 2019

Foto: RUCH

Alior Bank poinformował o zatwierdzeniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy układów częściowych zakładających propozycje umorzenia.


85% wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego RUCH Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”) obejmującego wydawców będących wierzycielami Spółki, w stosunku do których zadłużenie Spółki wynosiło co najmniej jeden milion złotych na dzień otwarcia tego postępowania („PPU1”) oraz
50% wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego Spółki obejmującego wydawców będących wierzycielami Spółki, wobec których Spółka miała zadłużenie w wysokości powyżej stu tysięcy złotych na dzień otwarcia tego postępowania („PPU2”).

Przypomnijmy, że w połowie kwietnia wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności. Jednak w maju br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odmówił zatwierdzenia układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego spółki Ruch w restrukturyzacji z przyczyn proceduralnych w związku uchybieniami natury formalnej.

Alior Bank, PKN Orlen i PZU w pierwszej połowie kwietnia zawarły porozumienie w sprawie warunków transakcji, które zakłada, że Alior przejmie 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzeda je PKN Orlen. Finalizacja transakcji jest uzależniona od zatwierdzenia przez sąd układu zawartego z wierzycielami oraz od wyrażenia na nią zgody przez UOKiK.

Artykuły które powinny Ci się spodobać

Aktualności
Aktualności
Aktualności
Autor: / Styczeń 10, 2020

A może te Cię zaciekawią

O tym się mówi
Autor: / Marzec 10, 2020
Raporty
Autor: / Czerwiec 3, 2020
Ludzie i biznes
Autor: / Styczeń 15, 2020


Konsultacje online

Jak kupić franczyzę

Jak zarządzać franczyzą