Franczyza w Polsce

Autor:
DATA DODANIA: 09 kwiecień 2019

Foto: Textilmarket złożył wniosek o układ z wierzycielami

Zarząd TXM S.A. poinformował, że złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego, w ramach którego spółka będzie dążyła do zawarcia układu z wierzycielami.

Z uwagi na potrzebę zabezpieczenia interesów samej spółki, a także wszystkich jej kontrahentów, wystąpiono do sądu z wnioskiem o otwarcie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego, które w ocenie zarządu pozwoli uzdrowić sytuację przedsiębiorstwa oraz zapewnić spółce stabilizację sytuacji finansowej w przyszłości. Celem tych działań jest w szczególności poprawa efektywności ekonomicznej spółki. Przyjęte założenia restrukturyzacji opierają się na utrzymaniu i dalszym rozwoju dotychczasowej działalności, przy uwzględnieniu konieczności wprowadzenia zmian organizacyjnych niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych celów. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zapewnienie spółce możliwości kontynuowania działalności handlowej oraz przeprowadzenie restrukturyzacji, która ma doprowadzić do poprawy bieżącej płynności i wyników finansowych TXM, a także ochrona wszystkich podmiotów pozostających ze spółką w stosunkach gospodarczych i możliwie pełne zabezpieczenie ich interesów.

Zgodnie ze stanowiskiem spółki przedstawionym we wniosku do sądu, TXM posiada zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Wraz z wnioskiem Ssółka złożyła wstępną wersję planu restrukturyzacji. Zakłada on restrukturyzację sieci sklepów w Polsce w postaci zamknięcia nierentownych i nieperspektywicznych lokalizacji, zakończenie działalności w Rumunii i na Słowacji, zmniejszenie ogólnego poziomu zapasów, częściowo w wyniku zamknięć sklepów, a częściowo poprzez optymalizację alokacji zapasu do pozostałych sklepów, wzrost sprzedaży w wyniku modyfikacji struktury asortymentowej i koncentracji na najbardziej efektywnych kategoriach oraz ograniczenia kosztów zarówno sklepów, logistyki, jak i centrali.

Intencją Spółki wyrażoną we wstępnych propozycjach układowych jest pełne zaspokojenie wierzycieli w zakresie kwot głównych wierzytelności, częściowo w formie konwersji na akcje TXM, a częściowo w formie spłaty rozłożonej na raty. Ostateczna wersja propozycji układowych, która zostanie poddana pod głosowanie wierzycieli, zostanie ustalona w toku negocjacji oraz oparta o ostateczną wersję planu restrukturyzacji. Każdy z wierzycieli otrzyma propozycje układowe wraz z zaproszeniem do głosowania nad układem. Intencją spółki jest, aby głosowanie odbyło się jak najszybciej.

Artykuły które powinny Ci się spodobać

Aktualności
Autor: / Czerwiec 13, 2019
Aktualności
Autor: / Maj 13, 2019
Aktualności

A może te Cię zaciekawią

Im się udało
Autor: / Sierpień 13, 2019
O tym się mówi
O tym się mówi

Prezentacje franczyzSzkolenia

DLA FRANCZYZODAWCÓW

ZARZĄDZANIE SIECIĄ FRANCZYZOWĄ - 24.09.2019

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ FRANCZYZĘ - 17.09.2019

DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW

FRANCZYZA - SPOSÓB NA WŁASNY BIZNES - 12.09.2019

Jak kupić franczyzę

Jak zarządzać franczyzą