ACCHSH podpisuje pierwsze umowy franczyzowe

Autor: Redakcja
Data dodania: 24 sierpnia 2009
Kategoria:
acchsh.gif

acchsh.gifFirma ACCHSH poinformowa?a o podpisaniu pierwszych umów franczyzowych, zwi?zanych z wykorzystywaniem przez przedsi?biorstwa zewn?trzne technologii i marki PuzzleFlow przy tworzeniu i rozwijaniu programów opartych na systemie PuzzleFlow, ich sprzeda?y i oferowaniu wsparcia technicznego w danym regionie ?wiata.

Andrzej Czy?, wspó?w?a?ciciel ACCHSH jest zdania, ?e wprowadzenie franczyzy na technologi? i mark? PuzzleFlow to kolejny krok w ekspansji na rynkach mi?dzynarodowych. - Od wielu lat jeste?my obecni w ró?nych zak?tkach ?wiata, ale doszli?my do wniosku, ?e najlepszym wyj?ciem b?dzie przekazanie praw lokalnym dostawcom do wykorzystywania naszych rozwi?za? i marki PuzzleFlow na konkretnym rynku - mówi Czy?.

Pierwszymi franczyzobiorcami s? nasi wieloletni partnerzy – firmy Ready4Print z Holandii i Flashlight-Digital z USA. - W jednym i drugim przypadku podpisanie umów stanowi sformalizowanie wspó?pracy, która uwzgl?dnia?a zarówno tworzenie nowych rozwi?za?, opartych na systemie PuzzleFlow, jak te? funkcjonowanie tej marki na obu rynkach. Zak?adamy, ?e wkrótce podobne umowy franczyzowe zostan? przez nas podpisane w kolejnych krajach i regionach ?wiata, co pozwoli na wzmocnienie i dalszy rozwój technologii PuzzleFlow w skali mi?dzynarodowej- ko?czy Czy?.

FwP, 24 sierpnia 2009r.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

Data dodania: 5 sierpnia 2022
Żabka liczy już 8500 sklepów
Data dodania: 4 sierpnia 2022
Fit Cake robi swoje
Data dodania: 2 sierpnia 2022
BRICOMARCHÉ z nową marką własną
Data dodania: 1 sierpnia 2022
Duże zainteresowanie franczyzą Auto Gamma

zobacz więcej

Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram