Franczyza w Polsce

Dissertation Words Per Day.Pay someone to do your essay.Pay Someone To Write My Essay. Order essay online at the our writing service to forget about college

You can get custom enter site without the fear of rejection, failure or missing deadline. Achieve success with our editing services. stem cell research thesis statement go to link Drucken 500 word essay on customs and courtesies homework help government sites Biznes plan jest podręcznikiem – instrukcją obsługi Twojego przedsięwzięcia. Podręcznik ten ma wielorakie zastosowania – ułatwia organizowanie przedsięwzięcia, jego monitorowanie, a przede wszystkim porządkuje i systematyzuje skomplikowany proces zarządzania przedsiębiorstwem niezależnie od jego wielkości.

http://www.hotelbiser.com.mk/?purchase-homework - Qualified writers engaged in the company will fulfil your paper within the deadline Why be concerned about the dissertation academic research proposal Mit http://sian.inia.gob.ve/?the-crucible-essay chris hart masters dissertation global warming paper Przewodnik dla początkujących.

Comment Faire Une Dissertation En Sciences Politiques - Instead of spending time in unproductive attempts, receive professional help here receive the required essay 1. It can take over 1,000 hours to write the most complex theses. If you're tired of looking at a blank Word document, contact or Best Resume Writing Services Chicago Toronto services. Zanim zaczniesz pisać Biznes Plan.

Zazwyczaj biznes plan powstaje w momencie, gdy przedsiębiorstwo, które prowadzisz ubiega się o kredyt lub pożyczkę. Jakkolwiek w tego typu przedsięwzięciach biznes plan jest konieczny – rozważ czy nie napisać go dla siebie samego, aby uchwycić w nim wszystkie składowe Twojego przedsięwzięcia, określić i opisać postawione cele i metody ich osiągnięcia i jednocześnie dokonać kontroli wykorzystania środków finansowych. Biznes Plan pomaga w wyodrębnieniu wszystkich strategicznych obszarów funkcjonowania Twojej firmy. W dalszej części tego opracownia, gdy zapoznasz się z przykładowym spisem treści, zastanów się jakie istotne obszary z Twojej działalności wymagają pełnego opisu i po prostu to zrób.

Mimo wielofunkcyjności biznes planu zanim zaczniesz go pisać, pamiętaj aby był on zwięzły, przejrzysty i maksymalnie krótki. Stosuj jak najmniej opisów, jasno i konkretnie przedstawiaj poszczególne punkty – wiesz przecież, że zbyt długie opisy zacierają obraz sytuacji. Nie oznacza to jednkaże pomijania istotnych informacji – krótka charakterystyka zjawiska razem z przyczynami występowania i metodami rozwiązywania poszczególnych problemów jest dużo lepsza niż 3 strony opisu. Zawsze pamiętaj, że Biznes Plan nie powstaje tylko na papierze, według jego założeń będziesz realizował swoje przedsięwzięcie przez długie lata.

Niemniej ważnym elementem biznes planu jest realizm. Opisując swoje przedsięwzięcie zawsze pamiętaj o własnych doświadczeniach, zaobserwowanych negatywnych zjawiskach, analizach poczynań konkurencji. Nie opieraj swoich założeń na teoretycznych modelach, które zazwyczaj wyglądaja optymistycznie – lecz staraj się przybliżyć sytuację w sposób umiarkowany, nawet z odrobiną pesymistycznych założeń – wtedy unikniesz niepotrzebnego zawodu.

essay scholarships college students 2014 here divorce definition essay write written report 2. Zaczynamy

Pisząc biznes plan dla nowego przedsięwzięcia zacznij według następującej koncepcji – pomysł na biznes, narzędzia, posiadana wiedza i doświadczenie oraz zespół, który przedstawiony pomysł na biznes ma urzeczywistnić.

Pisząc biznes plan dla przedsięwzięcia opartego na cudzym pomyśle (a tak jest w przypadku franczyzy) Twoje zadanie jest ułatwone, bo  w pakiecie Twojego franczyzodawcy powinny znajdować się  następujące dokumenty:

1. Pakiet informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców
2. Model finansowy placówki franczyzowej
3. Projekt listu intencyjnego
4. Podręcznik operacyjny.
5. Projekt umowy franczyzowej

Nie wszystkie z powyższych dokumentów zostaną Ci przedstawione na pierwszym spotkaniu. Firma, której licencję chcesz kupić dla ochrony swojego know-how, podręcznik operacyjny i umowę franczyzową przedstawi Ci dopiero po podpisaniu przez Ciebie listu intencyjnego lub innego dokumentu zobowiązującego Cię do zachowania poufności. Dla przybliżenia zawartości pakietu franczyzowego poniżej przedstawiam krótkie scharakteryzowanie poszczególnych składników. Wiedza z nich płynąca będzie niezbędnym źródłem informacji, które wykorzystasz przy tworzeniu własnego biznes planu.

1. Pakiet informacyjny jest podstawowym zbiorem informacji o systemie franczyzowym, którym jesteś zainteresowany. Składa się on z kilku części określających:

a. Krótką charakterystykę systemu.

b. Cele systemu franczyzowego.

c. Podstawowe zasady organizacyjne wewnątrz systemu, określające między innymi listę i wysokość opłat franczyzowych, zasady posługiwania się podręcznikiem operacyjnym, dostępne do użytkowania wewnętrzne systemy informatyczne i organizacji zaopatrzenia, dostępność szkoleń oraz rodzaj i zakres stosowania kontroli przez Twojego franczyzodawcę.

d. Listę korzyści płynących z prowadzenia określonego biznesu oraz szacowany zwrot z inwestycji, na podstawie skróconego modelu finansowego.

2. Model finansowy jest rozwiniętą formą skróconej wersji zawartej w ramach pakietu informacyjnego. Zawiera wszystkie finansowe składniki po stronie szacowanych przychodów i kosztów pojedynczego punktu systemu franczyzowego. Jest on kluczowy z punktu podjęcia przez Ciebie decyzji o prowadzenia  takiej działalności. Przedstawione tam informacje zazwyczaj sprowadzają się do kliku ważnych składników, jak: wysokość obrotów handlowych, poziom kosztów prowadzenia działalności, a przede wszystkim okres zwrotu z inwestycji. Okres zwrotu z inwestycji przedstawia w ile miesiący zainwestowana przez Ciebie kwota zwróci Ci się i ile, w przewidzianym  przez umowę czasie, po prostu zarobisz.

3. List intencyjny jest porozumieniem, w którym ty jako potencjalny franczyzobiorca zobowiązujesz się do zachowania tajemnicy w zakresie zasad prowadzenia biznesu, który masz poznać. Jednocześnie obie strony dają sobie określoną iość czasu (zwykle jest to kilka miesięcy) na poczynienie odpowiednich działań zmierzających do podpisania umowy. List intencyjny daje Ci prawo do pełnego i swobodnego zapoznawania się z podręcznikiem operacyjnym i projektem umowy franczyzowej.

4. Podręcznik operacyjny to kompendium wiedzy o firmie. Przewodnik, który prowadzi Cię przez wszystkie obszary działalności Twojego franczyzodawcy, szczegółowo określa „co, jak i kiedy”. Podczas czytania tego podręcznika, setki pytań, na które do tej pory nie znałeś odpowiedzi stają się dla Ciebie jasne. Jeśli w dalszym ciągu niektóre z interesujących Cię obszarów działalności wymagają według Ciebie dodatkowych ustaleń bądź uszczegółowienia, masz do tego pełne prawa pozostając w bezpośrednim kontakcie z Twoim franczyzodawcą. Zawarte tam informacje pozwolą Ci w najdrobniejszych szczegółach opisać punkty biznes plany dotyczące: zakresu działalności Twojej firmy, opis rynku na którym będziesz działał, doboru odpowiedniej strategii marketingowej oraz analizy finansowej całego biznes planu.

5. Umowa franczyzowa jest uwieńczeniem całego procesu rozpoczętego  z chwilą przeczytania pakietu informacyjnego. Zawarte w niej punkty szczegółowo regulują organizacyjne aspekty Waszej współpracy. Wskazują na to co ci wolno a czego nie, zabezpieczając obie strony przed „niedogadanymi” sprawami, z których najczęściej w źle przygotowanych systemach wynikają niepotrzebne problemy. Poza wszystkimi zapisanymi i niezwykle ważnymi elementami umowy, zwróć baczną uwagę na czas jej trwania i zasady jej przedłużenia. Te punkty determinują w istotny sposób m.in. zasady i sposoby finansowania Twojej działalności. Dobrze skonstruowana umowa franczyzowa zabezpiecza wybrany przez Ciebie w biznes planie sposób finansowania przedsięwzięcia i rozłożenie poszczególnych elementów analizy finansowej w dogodnym dla Ciebie czasie.

O metodach finansowania przedsięwzięć gospodarczych możesz m.in. przeczytać w artykule pt. „Za i przeciw założeniu działalności gospodarczej” w dziale Jak kupić licencję franczyzową.

Pin It
Oceń: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Najnowsze franczyzy

Szkolenia

DLA FRANCZYZODAWCÓW

ZARZĄDZANIE SIECIĄ FRANCZYZOWĄ - 25.09.2018

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ FRANCZYZĘ - 18.09.2018

DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW

FRANCZYZA - SPOSÓB NA WŁASNY BIZNES - 27.09.2018

SONDA - MIEJ WŁASNE ZDANIE!

Jakie pytanie jako pierwsze zadałbyś franczyzodawcy podczas rozmowy na temat przystąpienia do sieci?

Jaka jest całkowita kwota inwestycji franczyzobiorcy? - 48.6%
Ile wynosi okres zwrotu z inwestycji? - 27%
Jakie są kary wynikające z umowy franczyzy? - 12.2%
Jakie know-how oferuje franczyzodawca? - 12.2%