Franczyza w Polsce

Autor:
DATA DODANIA: 05 styczeń 2014

Franczyzobiorca ma motywację do prowadzenia własnej firmy wzmocnioną dodatkową korzyścią, jaką jest stała pomoc ze strony franczyzodawcy. Franczyzobiorca jest niezależnym przedsiębiorcą działającym w ramach systemu franczyzowego.

Relacja pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą musi nieuchronnie pociągać za sobą element narzucania kontroli. Taka kontrola pozwala utrzymać odpowiednią jakość produktów i usług dostarczanych bądź sprzedawanych przez franczyzobiorcę klientom.

ZALETY

 1. Braki w podstawowej czy specjalistycznej wiedzy franczyzobiorcy są niwelowane przez programy szkoleniowe franczyzodawcy.
 1. Franczyzobiorca ma motywację do prowadzenia własnej firmy wzmocnioną dodatkową korzyścią, jaką jest stała pomoc ze strony franczyzodawcy. Franczyzobiorca jest niezależnym przedsiębiorcą działającym w ramach systemu franczyzowego. Umożliwia to zmaksymalizowanie, poprzez ciężką pracę i wkładany wysiłek, dochodów i osiągnięcie atrakcyjnego zwrotu z inwestycji. We wszystkich sieciach franczyzowych są trzy podstawowe poziomy wyników osiąganych przez franczyzobiorców pomimo faktu, że wszyscy oni mają do dyspozycji te same podstawowe materiały. Są zatem franczyzobiorcy – przodownicy, którzy znakomicie sobie radzą, mają prawidłowe nastawienie i podejście, a także predyspozycje, dzięki którym potrafią maksymalnie wykorzystać pojawiające się szanse. Są też osoby przeciętne, które działają w systemie i generalnie osiągają oczekiwane rezultaty. Ich nastawienie i podejście jest poprawne, ale brakuje im talentu i dobrze rozumianego sprytu franczyzobiorców – przodowników. Zapewniają sobie godny poziom życia odpowiadający ich oczekiwaniom. W końcu są i tacy, których wyniki są słabe. Są to ludzie, którzy przystąpili do systemu franczyzowego z jak najlepszymi intencjami, ale teraz brakuje im woli lub uzdolnień, albo też zmienili zdanie i chcą się wycofać z franczyzy. Najwyraźniej popełnili oni błąd już na starcie decydując się na samozatrudnienie i prawdopodobnie łudzili się, że franczyzodawca zdejmie z nich wszelkie ryzyko.
 1. W większości przypadków franczyzobiorcy czerpią korzyści z działania pod znaną marką i korzystania z reputacji z nią związanej. Oczywiście, nowe systemy franczyzowe, które są dopiero na etapie utrwalania swojej pozycji rynkowej, nie mają jeszcze dobrze rozpoznawalnej marki. Jest to coś, z czego należy sobie zdawać sprawę. Wybór licencji systemu franczyzowego będącego we wczesnym stadium rozwoju może okazać się dobrą decyzją, ale także niesie ze sobą wyższe ryzyko.
 1. Franczyzobiorca zwykle będzie potrzebował niższych nakładów finansowych związanych z rozpoczynaniem działalności niż w sytuacji rozpoczynania jej samodzielnie. Franczyzodawca bowiem, dzięki swoim działaniom pilotażowym, posiada wiedzę praktyczną dotyczącą tego jak najefektywniej i najoszczędniej rozporządzać posiadanymi środkami i potrafi wyeliminować niepotrzebne wydatki.
 1. Franczyzodawca zapewnia franczyzobiorcy szereg świadczeń, które mają umożliwić mu osiągnięcie takiego samego albo nawet większego sukcesu, niż stało się to udziałem franczyzodawcy. Świadczenia te obejmują:
 2. - stosowanie wypracowanej listy kryteriów wyboru odpowiedniego miejsca i identyfikacji lokalizacji handlowej, bądź, jeśli działalność franczyzobiorcy ma charakter mobilny, określenie jego obszaru działania;
 3. - wskazówki dla franczyzobiorcy w zakresie nabycia praw do lokalu, zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego, przygotowania planów remontu, aranżacji i umeblowania lokalu oraz ogólne wsparcie przy ustalaniu właściwego poziomu i rodzaju asortymentu, a także pomoc podczas otwarcia;
 4. - szkolenia franczyzobiorcy i jego pracowników w zakresie prowadzenia firmy i dostarczenie mu podręcznika operacyjnego ze szczegółowymi instrukcjami;
 5. - szkolenie franczyzobiorcy i jego pracowników w zakresie wszelkich przydatnych metod produkcji i przygotowywania towarów i surowców;
 6. - szkolenie franczyzobiorcy w zakresie księgowości, procesów biznesowych, marketingu i merchandisingu;
 7. - zakup wyposażenia;
 8. - wskazówki w zakresie pozyskiwania środków finansowych potrzebnych do rozpoczęcia działalności;
 1. Franczyzobiorca czerpie korzyści płynące z działań reklamowych i promocyjnych podejmowanych przez franczyzodawcę, które są organizowane na skalę krajową lub przynajmniej regionalną. Zwykle franczyzobiorcy partycypują w kosztach z tym związanych.
 1. Franczyzobiorca czerpie korzyści wynikające z możliwości zakupu przez franczyzodawcę towarów w dużych ilościach oraz z silnej pozycji negocjacyjnej franczyzodawcy, które wynikają z faktu istnienia i wielkości sieci franczyzowej.
 1. Franczyzobiorca ma do swojej dyspozycji szeroką, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zespołu zarządzającego franczyzodawcy, pozostając jednocześnie niezależnym przedsiębiorcą.
 1. Franczyzobiorca ponosi znaczenie mniejsze ryzyko gospodarcze. Jednakże franczyzobiorca nie powinien żyć w błędnym mniemaniu, że nie dotyczą go zagrożenia związane z prowadzeniem swojej firmy tylko dlatego, że jest pod parasolem franczyzodawcy. Wszystkie przedsięwzięcia biznesowe wiążą się z ryzykiem i franczyza nie jest tu wyjątkiem. Aby odnieść sukces franczyzobiorca nadal będzie musiał ciężko pracować, może nawet ciężej niż kiedykolwiek dotychczas. Franczyzodawca na pewno nie może zapewnić dużego zysku w zamian za mały wysiłek włożony w jego osiągnięcie.
 1. Franczyzobiorca może korzystać z usług świadczonych przez pracowników operacyjnych franczyzodawcy, którzy mają za zadanie wspieranie go w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia firmy.
 1. Franczyzobiorca czerpie korzyści z patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych i wszelkich zastrzeżonych procesów i formuł franczyzodawcy.
 1. Franczyzobiorca czerpie korzyści z badań i programów rozwojowych franczyzodawcy prowadzonych w celu usprawniania, uaktualniania i podnoszenia konkurencyjności jego biznesu.
 1. Franczyzodawca gromadzi dużą ilość informacji rynkowych i doświadczeń, którymi dzieli się z wszystkimi franczyzobiorcami swojego systemu. Daje to franczyzobiorcy możliwość korzystania z wiedzy, do której w innym wypadku nie miałby dostępu ze względu na wysokie koszty jej zdobycia lub na jej niedostępność. W praktyce wszyscy franczyzobiorcy zasilają ten wspólny fundusz wiedzy i doświadczenia, który jest dostępny dla wszystkich uczestników systemu.
 1. Niekiedy franczyzodawca udziela swoim franczyzobiorcom gwarancji terytorialnych, które chronią ich przed konkurencją ze strony franczyzodawcy i innych franczyzobiorców systemu na określonym terytorium wokół lokalu franczyzobiorcy, a w przypadku „ruchomej franczyzy” w określonym zasięgu działania. To rozwiązanie podlega jednak ogólnym regulacjom wynikającym z przepisów prawa ochrony konkurencji (zarówno krajowego jak i wspólnotowego), a co za tym idzie, może być w niektórych przypadkach kłopotliwe. Powinno być zatem ono każdorazowo przedmiotem porady prawnej.
 1. Na wszystkich rozwiniętych rynkach franczyzowych uznanie przez banki zalet związanych z finansowaniem franczyzy spowodowało że źródła finansowania i warunki przydzielania wsparcia finansowego dostępne franczyzobiorcom są znacznie atrakcyjniejsze niż te oferowane nowo powstającym firmom, które nie działają we franczyzie. Niestety w Polsce banki nie są zainteresowane finansowaniem inwestycji ponoszonych przez franczyzobiorców pomimo, że same bardzo chętnie korzystają z franczyzy i rozwiązań agencyjnych jako metody na rozbudowę swoich sieci sprzedaży.

Artykuły które powinny Ci się spodobać

ABC
Autor: / Marzec 31, 2021
ABC
Autor: / Styczeń 3, 2014
ABC
Autor: / Styczeń 10, 2014

A może te Cię zaciekawią

Aktualności
Autor: / Marzec 9, 2021
Aktualności
Autor: / Marzec 22, 2021
O tym się mówi
Autor: / Marzec 10, 2021


Konsultacje online

Jak kupić franczyzę

Jak zarządzać franczyzą