Franczyza w Polsce

Autor:
DATA DODANIA: 06 styczeń 2014

7. Franczyzobiorca nie posiada odpowiednich zdolności.

Takich franczyzobiorców dzieli się na dwie kategorie. Pierwszą kategorię tworzą ci, którzy są tak zaślepieni atrakcyjnością danej oferty franczyzowej, że nie dostrzegają braków i niedostatków własnych, czy też tych istniejących w systemie franczyzowym. Franczyzodawca nigdy nie będzie wiedział o franczyzobiorcy tyle, ile franczyzobiorca wie sam o sobie. Franczyzobiorca musi być uczciwy, zarówno wobec siebie, jak i wobec franczyzodawcy. Jeżeli np. system franczyzowy poszukuje franczyzobiorców, którzy są aktywnymi sprzedawcami, osoba słaba w tej materii nie powinna się za to zabierać. Podobnie franczyzobiorca, który lubi kontakt z ludźmi a czuje, że wybrany przez niego system nałoży na niego wiele obowiązków administracyjnych, powinien jeszcze raz przemyśleć swoją decyzję. Drugą kategorię stanowią ci, którzy zajmowali wyższe stanowiska kierownicze i nie są przyzwyczajeni do zakasania rękawów i ciężkiej pracy na podstawowym poziomie struktury organizacyjnej. Często dopiero odsprzedaż jednostki franczyzowej osobie o właściwym podejściu pokazuje, jak złe było nastawienie i podejście poprzednika.
 

Powszechnie przyjmuje się, iż 90 procent wszystkich nowych przedsiębiorstw upada w ciągu pierwszych pięciu lat od rozpoczęcia działalności, natomiast w przypadku firm franczyzowych jest to nie więcej niż 10 procent. Ta popularna teza znajduje potwierdzenie w wynikach badań, które pod koniec 2006 roku przeprowadziła Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych na grupie 100 polskich franczyzodawców.

Jednakże zakładanie, że franczyza to generalnie bardzo pewna i bezpieczna forma działalności jest ryzykowne. Potencjalny franczyzobiorca może:
 
 • stracić czujność przy ocenie danego systemu, ponieważ słyszał już takie stwierdzenia i generalnie ufa systemom sieciowym, bez względu na sytuację, w jakiej znajduje się konkretna sieć, do której zamierza przystąpić;
 • uśpić swoją czujność wpadając w błędne przekonanie, iż wystarczy tylko podpisać umowę franczyzową, aby w łatwy sposób zarobić dużo pieniędzy;
 • zignorować fakt, iż niezbędny jest wybór właściwego franczyzodawcy, który prawidłowo przygotował swój system dla potrzeb rynku i takiego, który jest odpowiedni dla danego franczyzobiorcy.
Nauka z tego płynąca jest taka, że każda licencja franczyzowa musi być oceniona zgodnie z jej specyficznymi właściwościami, i że franczyza nie jest sposobem na łatwe i szybkie wzbogacenie się. W życiu nic nie przychodzi łatwo i to stwierdzenie jest szczególnie prawdziwe we franczyzie. Większość franczyzobiorców, którym udało się odnieść sukces, bardzo ciężko na niego zapracowała.
 
Zdumiewające jest to, że istnieje znaczna liczba potencjalnych franczyzobiorców, którzy zasięgają porad przed podpisaniem umowy a następnie nie biorą ich pod uwagę, gdyż nie usłyszeli tego, co chcieli usłyszeć. Innymi słowy, podjęli decyzję zanim uzyskali poradę, więc to czego się dowiedzieli nie miało już żadnego znaczenia. Zjawisko to jest szczególnie charakterystyczne w przypadku nowych systemów franczyzowych, co do których funkcjonuje przekonanie, że choć system jest źle zorganizowany i niewystarczająco przetestowany, opłaca się kupić licencję we wczesnym etapie rozwoju systemu, ponieważ pierwsi zarobią najwięcej.
 
Takie podejście uniemożliwia racjonalne myślenie. Chociaż ci „pierwsi wchodzący” w systemy prawidłowo skonstruowane i właściwie przetestowane mogą radzić sobie wyjątkowo dobrze, to towarzyszy im wyższe ryzyko. Jeśli obiektywne analizy połączone z rozsądną, niezależną radą nie potwierdzą jakości franczyzy, a franczyzodawca nie dowiedzie, wydając własne pieniądze, że posiada biznes dobrze wypróbowany, przetestowany i odnoszący sukces, przyszły franczyzobiorca musi być przygotowany na to, żeby wziąć głęboki oddech, ponownie rozważyć swoją pozycję i powiedzieć „nie”, jakkolwiek by nie był oczarowany propozycją.
 
Wszystkie omówione wyżej czynniki odgrywają ważną rolę w procesie podejmowania życiowej decyzji o założeniu własnej firmy. Przyszli franczyzobiorcy nie powinni zapominać, że decyzja, czy wybrać licencję franczyzową, czy nie, wiąże się także z decyzją czy w ogóle rozpocząć działalność na swój własny rachunek, oraz jaką branżę wybrać.
 
Potencjalny franczyzobiorca powinien zadać sobie następujące pytania i szczerze na nie odpowiedzieć:
 
 • Czy rozumie, czym jest franczyza i z czym się to wiąże?
 • Czy jest odpowiednio przygotowany fizycznie i psychicznie do samozatrudnienia?
 • Czy wiek i stan zdrowia potencjalnego franczyzobiorcy pozwolą mu prowadzić firmę wystarczająco długo, aby odzyskać koszty początkowych inwestycji i aby jego wysiłek nie poszedł na marne? I odwrotnie - czy jest wystarczająco dojrzały, aby prowadzić własną firmę i kierować ludźmi?
 • Czy posiada odpowiednie środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działalności i przetrwanie okresu początkowego, gdy firma będzie walczyła o miejsce na rynku?
 • Czy ma odwagę i siłę woli, aby nie przejmować się spodziewanymi stratami, które powstaną podczas rozpoczynania działalności lub by poradzić sobie z nieprzewidzianymi problemami?
 • Jakie są jego naturalne zdolności i umiejętności? Czy możliwości, które daje ten system franczyzowy pozwolą mu wykorzystać i rozwinąć jego mocne strony?
 • Czy posiada naturalne umiejętności sprzedażowe?
 • Czy czuje, że poradzi sobie z pracą umysłową i fizyczną?
 • Czy umie nawiązywać kontakty z ludźmi?
 • Czy będzie umiał radzić sobie z pracownikami?
 • Czy może i chce ciężko pracować?
 • Czy jest gotowy pracować w nietypowych godzinach?
 • Jak jego decyzja i ilość czasu, jaki będzie musiał poświęcić swojej firmie wpłyną na jego relacje rodzinne?
 • Czy jego rodzina z pełnym przekonaniem poprze jego przedsięwzięcie?
 • Czy którykolwiek z członków jego rodziny będzie mógł i chciał mu pomóc?
 • Czy jest gotowy zaryzykować zainwestowanie wszystkich aktywów jakie posiada? Czy wytrzyma stres związany z takim ryzykiem?
 • Czy jest w stanie zgromadzić wystarczające środki finansowe?
 • Czy na dłuższą metę to przedsięwzięcie będzie dla niego wystarczającym wyzwaniem?
 • Czy jest w stanie zaakceptować wymagania systemu franczyzowego?
 • Czy będzie potrafił uszanować autorytet franczyzodawcy?
 • Czy zdecydowałby się na prowadzenie własnej działalności poza systemem franczyzowym?

Dla przyszłego franczyzobiorcy niezbędne jest, aby poddał jak najdokładniejszej analizie siebie i swoje nastawienie. Musi mieć pewność, że zna siebie, i że wie czego szuka. Powinien także upewnić się, że w dokonanej samoocenie wziął pod uwagę te swoje mocne i słabe strony, które będą istotne przy rozważaniu konkretnej oferty franczyzowej i związanych z nią wymagań.

Opracowanie:
arss-logo.gif
 
 
ul. Korfantego 58, 01-496 Warszawa, tel: 0 22 861 53 41
e-mail:biuro@arss.com.pl www.arss.com.pl

Artykuły które powinny Ci się spodobać

ABC
Autor: / Styczeń 3, 2014
ABC
Autor: / Styczeń 5, 2014
ABC
Autor: / Lipiec 14, 2007

A może te Cię zaciekawią

Aktualności
Autor: / Styczeń 10, 2020
Aktualności
Aktualności


Konsultacje online

Jak kupić franczyzę

Jak zarządzać franczyzą