5 mln zł zasili fundusz Leasing-Experts    

Autor: Redakcja
Data dodania: 22 września 2014
Kategoria:
Marcin Pawłowski

5 mln zł zasili fundusz Leasing-Experts; Foto: Marcin Pawłowski, prezes zarządu Leasing-Experts

Leasing-Experts, fundusz specjalizujący się w leasingu mniejszych nieruchomości komercyjnych, zakończył emisję obligacji korporacyjnych prowadzoną w trybie oferty prywatnej. Obligatariusze objęli obligacje o łącznej wartości 5 mln zł. Spółka przeznaczy środki na finansowanie kolejnych transakcji leasingu nieruchomości.

Inwestorzy objęli 5 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji serii C o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Obligacje mają stałe oprocentowanie, kupon kwartalny i będą wykupione po 2 latach. W ofercie inwestorzy zgłosili popyt na obligacje o łącznej wartości 6.654.000 tys. zł, w wyniku zarząd spółki musiał podjąć decyzję o redukcji zapisów o 24,86%. Intencją zarządu jest wprowadzenie obligacji serii C do obrotu na rynku Catalyst.

Cieszę się, że inwestorzy docenili model biznesowy funduszu leasingu mniejszych nieruchomości. Popyt na obligacje był większy niż przewidywaliśmy i musieliśmy o jedną czwartą zredukować zapisy. Dzięki sukcesowi emisji będziemy mogli zrealizować kolejne transakcje leasingu nieruchomości. To pozwoli nam utrzymać fazę dynamicznego wzrostu, w którą wkroczyliśmy wraz z uruchomieniem funduszu – mówi Marcin Pawłowski, prezes zarządu Leasing-Experts.

Przypomnę, że pod koniec sierpnia nasz portfel składał się z nieruchomości o łącznej wartości 3 mln zł. W najbliższych tygodniach będziemy go mogli znacznie powiększyć – dodaje.

Leasing-Experts jest jedynym funduszem, który koncentruje się na transakcjach leasingu nieruchomości komercyjnych oraz lokalowych do 1 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka nabywa nieruchomości ze środków własnych, a źródłem rozbudowy funduszu są środki pochodzące z emisji obligacji i kredytów bankowych.

– Po pierwszych kilku miesiącach działania funduszu widzę, że zgodnie z założeniami strategii wypełniliśmy niszę rynkową, której bardzo brakowało polskim małym i średnim przedsiębiorstwom. Nasza oferta spotyka się z dużym zainteresowaniem, działamy sprawnie, a jedyną barierą dla tempa rozwoju jest pozyskiwanie środków na finansowanie kolejnych transakcji leasingu nieruchomości. Sukces zakończonej właśnie emisji pomoże nam dalej zwiększać skalę działalności. Rozważamy też inne drogi pozyskiwania funduszy, a w śród nich nie wykluczamy rozmów z potencjalnym inwestorem strategicznym – tłumaczy Marcin Pawłowski.

Leasing-Experts ma również ofertę franczyzy. Osoby zainteresowane tym formatem współpracy zapraszamy do naszej bazy ofert franczyzowych.

INK

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram