450 mln zł dotacji dla małych firm

Data dodania: 5 kwietnia 2016
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com
Innowacyjne pomysły ze wsparciem rządowym.

W maju ruszy nabór wniosków w ramach programu BRIdge Alfa. O dofinansowanie w ogłoszonym konkursie mogą ubiegać się małe i średnie firmy. Na wsparcie innowacyjnych projektów przeznaczono 450 mln zł.

Wnioski można składać od 4 do 19 maja. BRIdge Alfa to inicjatywa skierowana do prywatnych inwestorów spełniających kryteria mikro lub małych przedsiębiorstw, którzy mają doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów.

W ogłoszonym konkursie firmy mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie na utworzenie wehikułów inwestycyjnych, tzw. Alf. Za ich pośrednictwem będą selekcjonowane pomysły na przedsiębiorstwa technologiczne o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Alfy mają zapewnić nowatorskim projektom wejście na rynek. Wehikuły inwestycyjne powinny zapewnić naukowcom kompleksowe wsparcie ich pomysłów, opiekę prawną i biznesową tak, by wynalazcy mogli bezpiecznie realizować prace badawcze, pozostając jednocześnie współwłaścicielami patentów i zakładanych firm.

Powstała dzięki programowi BRIdge Alfa sieć wehikułów stworzy ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off. Budżet jednego funduszu przewidziany w tym konkursie może wynosić od 10 do 30 mln zł, a wymagany wkład prywatny inwestora powinien stanowić 20% tej kwoty.

Zapraszamy do współpracy podmioty prywatne, które będą zarządzały procesami komercjalizacji nowych technologii od początkowych etapów ich rozwoju. Poszukujemy takich firm, które mają doświadczenie w wyszukiwaniu innowacyjnych pomysłów i znające realia procesu komercjalizacji – mówi prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem.

Wykorzystanie wsparcia kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności inwestycji. Dofinansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt m.in. dla funduszy venture capital.

Dla przedsięwzięć zlokalizowanych w województwie mazowieckim planuje się przeznaczyć 28 125 000 zł, zaś dla tych spoza niego 421 875 000 zł. Wsparcie finansowe w ramach BRIdge Alfa jest komplementarne w stosunku do innych form dofinansowania w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ma ono ułatwić przedsiębiorcom pozyskanie funduszy dla kolejnych etapów rozwoju ich pomysłów.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram