420 mln zł wsparcia dla firm z sektora OZE

Data dodania: 23 kwietnia 2014
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: sxc.hu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął nabór wniosków w ramach programu Bocian. Beneficjentami są przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Polski. Jak informuje Ministerstwo Środowiska na przedsiębiorców czeka 420 mln zł.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć reprezentują szeroki wachlarz OZE. Są to m.in. elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne oraz biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu rolniczego.

Na wsparcie liczyć mogą również przedsiębiorcy inwestujący w pozyskiwanie energii z wód geotermalnych oraz źródła ciepła opalane biomasą. Jak zaznacza Ministerstwo Środowiska beneficjentami są przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Polski. Kwota dofinansowania wyniesie od 2 do 40 mln zł. Budżet całego programu to 420 mln złotych. Formą dofinansowania jest pożyczka.

Wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naboru przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram