220 sklepów do 2018 roku

Autor: Redakcja
Kategoria:
Centrala grupy Grene w Modle Królewskiej k/ Konina

Nowa strategia rozwoju sieci sklepów Grene zakłada stanu posiadania w perspektywie najbliższych pięciu lat. 220 sklepów do końca 2018 roku i blisko 300 mln rocznych przychodów to cel nowej strategii rozwoju największej w Polsce sieci sklepów rolniczo – technicznych Grene, która została ogłoszona podczas konferencji zorganizowanej w ramach Międzynarodowych Targów Forum Franczyzy 2013 w Poznaniu. W realizacji tych ambitnych założeń istotne miejsce zajmuje rozwój oferty współpracy za pośrednictwem franczyzy, wypracowanej na bazie 17 lat doświadczeń na rynku technicznego zaopatrzenia rolnictwa.

W realizacji tych ambitnych założeń istotne miejsce zajmuje rozwój oferty współpracy za pośrednictwem franczyzy, wypracowanej na bazie 17 lat doświadczeń na rynku technicznego zaopatrzenia rolnictwa. Działająca od 17 lat w Polsce duńska spółka Grene, operator sieci sklepów rolniczo – technicznych oraz właściciel największego w Polsce magazynu dystrybucyjnego ogłosiła nową strategię rozwoju na lata 2013-2018. W ramach jej założeń dotychczasowe tempo 12 nowych sklepów rocznie ma znacząco wzrosnąć, osiągając średnią roczną na poziomie 18-20 nowych placówek handlowych, dzięki czemu do końca 2018 roku w Polsce funkcjonować będzie 220 wyspecjalizowanych sklepów technicznego – rolnictwa. Większość z nich funkcjonować będzie w oparciu o umowę franczyzową. Jak twierdzą przedstawiciele Grene jest to możliwe dzięki temu, że koncept sklepu detalicznego z artykułami dla potrzeb rolnictwa, przemysłu i ogrodnictwa jest dokładnie przetestowanym modelem biznesu, sprawdzonym w trakcie wielu lat działania na rynku, jednym z niewielu, które z powodzeniem sprawdzają się w małych miejscowościach, czy nawet wsiach. W chwili obecnej ponad 30 sklepów sieci działa w tego typu miejscach, a omawiane podczas konferencji plany rozwoju wyraźnie wskazują, że ten kierunek będzie nadal kontynuowany, przyczyniając się do szybszego rozwoju handlu i usług w regionach o charakterze rolniczym. - „Przystępując do tworzenia strategii opracowaliśmy mapę potencjalnych lokalizacji, które wstępnie zostały przez nas zweryfikowane pod kątem atrakcyjności potencjału dla prowadzonej przez nas działalności. Jest ich w chwili obecnej 200, ale biorąc pod uwagę, że wokół wskazanych miejscowości mogą się znajdować lokalizacje sąsiadujące o dobrym skomunikowaniu, traktowane alternatywnie, przez co ich ilość szacujemy na ok. 300. Mapa powstała dla celów efektywniejszej komunikacji z rynkiem potencjalnych kandydatów, dla których jest ona wyraźną wskazówką, gdzie uruchomienie naszego biznesu może zaowocować sukcesem.” – wyjaśnia Dariusz Stróżyk, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Grene Sp. z o.o. Ambitne plany rozwoju sieci sklepów rolniczo - technicznych mają swoje ugruntowanie w oszacowanym przez Grene potencjale rynku technicznego zaopatrzenia rolnictwa, którego wartość oceniana jest na poziomie 2,7-3 mld zł., a roczna dynamika wzrostu nie spada poniżej 4%. -„Szacujemy, że w 2013 roku będziemy posiadali jako cała grupa Grene ok 14,5% rynku, co daje nam miano jego lidera, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo współpracy dla naszych obecnych i przyszłych Franczyzobiorców. Przez blisko 2 lata od momentu ogłoszenia oferty franczyzowej podpisaliśmy umowy z bardzo zróżnicowanymi pod względem wiedzy i doświadczeń branżowych i biznesowych kandydatami. Wśród naszych franczyzobiorców są osoby bez przygotowania w zakresie techniki rolniczej, jak i Ci, którzy dotychczas prowadzili sklep lub punkt handlowy, zaopatrujący rolników w części zamienne, czy inne potrzebne do utrzymania infrastruktury technicznej artykuły. Obserwujemy również wyraźnie zarysowującą się tendencję do łączenia kilku komplementarnych biznesów w jednym miejscu, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Sklep spożywczy, punkt paszowy, usługi serwisowe, stacja kontroli pojazdów, stacja paliw, sprzedaż środków ochrony roślin to branże, wraz z którymi sklep rolniczo – techniczny Grene stanowi kluczowy element zaspokajający potrzeby każdego profilu klienta. Zainteresowanie ze strony bardzo różnorodnych kandydatów to dowód, że nasza oferta jest bardzo elastyczna i odpowiednia dla praktycznie każdego, kto chce rozwijać swój biznes pod nasza marką.” – wyjaśnia Dariusz Stróżyk.  Doświadczenia wyniesione z ostatnich 17 lat działalności firmy Grene na polskim rynku, tylko dopingują jej przedstawicieli do stałego unowocześniania oferty franczyzowej, której głównym trzonem są szkolenia wstępne i okresowe, kompletna instrukcja prowadzenia biznesu w postaci podręcznika operacyjnego oraz elastycznie prowadzona polityka zakupowa, gdzie dostęp do „półki” w sklepie mają zapewniony również i inni dostawcy. -„Budując sieć franczyzową od początku wiedzieliśmy, że zmieniać to będzie nasze dotychczasowe podejście do rynku. Coraz większa specjalizacja wymaga nawiązywania współpracy z nowymi dostawcami, którzy mogą sprzedawać swoje towary za pośrednictwem naszej sieci. Daje to nam i naszym franczyzobiorcom szybszą i dokładniejszą informację o produkcie, a także co ważne monitorowanie najlepszych cen, co jest przecież nie bez znaczenia dla rentowności biznesu sklepu rolniczo – technicznego” – informuje Leszek Niewiedziała, Szef Działu Rozwoju Sieci Grene Sp. z o.o. „Nie poprzestajemy na aktualnie wprowadzanych aktualizacjach naszego know-how, planując w dalszej perspektywie wprowadzenie dla naszych franczyzobiorców nowych narzędzi promocji i reklamy, a także zmianę dotychczasowej struktury rabatów dla klientów. Po pomyślnie przeprowadzonych testach w sklepach własnych, będziemy je wdrażać w całej sieci”. – dodaje Niewiedziała. Grene dysponuje w Polsce nie tylko siecią sklepów rolniczo – technicznych, ale również hurtownią z największym w Polsce magazynem dystrybucyjnym, prowadzonym i zarządzanym według najnowszych technologii logistycznych. Firma posiada również sieć przedstawicieli handlowych obsługujących wszystkie kanały dystrybucji rynku. Mając tego typu potencjał, zaplecze, a przede wszystkim kreśląc jasne plany na przyszłość należy sądzić, że przyjęta strategia rozwoju da firmie miano niekwestionowanego lidera rynku na kolejne lata rozwoju handlu i usług na obszarach miejscowości powiatowych, czy gminnych w Polsce.

Działająca od 17 lat w Polsce duńska spółka Grene, operator sieci sklepów rolniczo – technicznych oraz właściciel największego w Polsce magazynu dystrybucyjnego ogłosiła nową strategię rozwoju na lata 2013-2018. W ramach jej założeń dotychczasowe tempo 12 nowych sklepów rocznie ma znacząco wzrosnąć, osiągając średnią roczną na poziomie 18-20 nowych placówek handlowych, dzięki czemu do końca 2018 roku w Polsce funkcjonować będzie 220 wyspecjalizowanych sklepów technicznego – rolnictwa. Większość z nich funkcjonować będzie w oparciu o umowę franczyzową. Jak twierdzą przedstawiciele Grene jest to możliwe dzięki temu, że koncept sklepu detalicznego z artykułami dla potrzeb rolnictwa, przemysłu i ogrodnictwa jest dokładnie przetestowanym modelem biznesu, sprawdzonym w trakcie wielu lat działania na rynku, jednym z niewielu, które z powodzeniem sprawdzają się w małych miejscowościach, czy nawet wsiach. W chwili obecnej ponad 30 sklepów sieci działa w tego typu miejscach, a omawiane podczas konferencji plany rozwoju wyraźnie wskazują, że ten kierunek będzie nadal kontynuowany, przyczyniając się do szybszego rozwoju handlu i usług w regionach o charakterze rolniczym.

- „Przystępując do tworzenia strategii opracowaliśmy mapę potencjalnych lokalizacji, które wstępnie zostały przez nas zweryfikowane pod kątem atrakcyjności potencjału dla prowadzonej przez nas działalności. Jest ich w chwili obecnej 200, ale biorąc pod uwagę, że wokół wskazanych miejscowości mogą się znajdować lokalizacje sąsiadujące o dobrym skomunikowaniu, traktowane alternatywnie, przez co ich ilość szacujemy na ok. 300. Mapa powstała dla celów efektywniejszej komunikacji z rynkiem potencjalnych kandydatów, dla których jest ona wyraźną wskazówką, gdzie uruchomienie naszego biznesu może zaowocować sukcesem.” – wyjaśnia Dariusz Stróżyk, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Grene Sp. z o.o.

 Ambitne plany rozwoju sieci sklepów rolniczo - technicznych mają swoje ugruntowanie w oszacowanym przez Grene potencjale rynku technicznego zaopatrzenia rolnictwa, którego wartość oceniana jest na poziomie 2,7-3 mld zł., a roczna dynamika wzrostu nie spada poniżej 4%.

 -„Szacujemy, że w 2013 roku będziemy posiadali jako cała grupa Grene ok 14,5% rynku, co daje nam miano jego lidera, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo współpracy dla naszych obecnych i przyszłych Franczyzobiorców. Przez blisko 2 lata od momentu ogłoszenia oferty franczyzowej podpisaliśmy umowy z bardzo zróżnicowanymi pod względem wiedzy i doświadczeń branżowych i biznesowych kandydatami. Wśród naszych franczyzobiorców są osoby bez przygotowania w zakresie techniki rolniczej, jak i Ci, którzy dotychczas prowadzili sklep lub punkt handlowy, zaopatrujący rolników w części zamienne, czy inne potrzebne do utrzymania infrastruktury technicznej artykuły. Obserwujemy również wyraźnie zarysowującą się tendencję do łączenia kilku komplementarnych biznesów w jednym miejscu, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Sklep spożywczy, punkt paszowy, usługi serwisowe, stacja kontroli pojazdów, stacja paliw, sprzedaż środków ochrony roślin to branże, wraz z którymi sklep rolniczo – techniczny Grene stanowi kluczowy element zaspokajający potrzeby każdego profilu klienta. Zainteresowanie ze strony bardzo różnorodnych kandydatów to dowód, że nasza oferta jest bardzo elastyczna i odpowiednia dla praktycznie każdego, kto chce rozwijać swój biznes pod nasza marką.” – wyjaśnia Dariusz Stróżyk.

 Doświadczenia wyniesione z ostatnich 17 lat działalności firmy Grene na polskim rynku, tylko dopingują jej przedstawicieli do stałego unowocześniania oferty franczyzowej, której głównym trzonem są szkolenia wstępne i okresowe, kompletna instrukcja prowadzenia biznesu w postaci podręcznika operacyjnego oraz elastycznie prowadzona polityka zakupowa, gdzie dostęp do „półki” w sklepie mają zapewniony również i inni dostawcy.

 -„Budując sieć franczyzową od początku wiedzieliśmy, że zmieniać to będzie nasze dotychczasowe podejście do rynku. Coraz większa specjalizacja wymaga nawiązywania współpracy z nowymi dostawcami, którzy mogą sprzedawać swoje towary za pośrednictwem naszej sieci. Daje to nam i naszym franczyzobiorcom szybszą i dokładniejszą informację o produkcie, a także co ważne monitorowanie najlepszych cen, co jest przecież nie bez znaczenia dla rentowności biznesu sklepu rolniczo – technicznego” – informuje Leszek Niewiedziała, Szef Działu Rozwoju Sieci Grene Sp. z o.o. „Nie poprzestajemy na aktualnie wprowadzanych aktualizacjach naszego know-how, planując w dalszej perspektywie wprowadzenie dla naszych franczyzobiorców nowych narzędzi promocji i reklamy, a także zmianę dotychczasowej struktury rabatów dla klientów. Po pomyślnie przeprowadzonych testach w sklepach własnych, będziemy je wdrażać w całej sieci”. – dodaje Niewiedziała.

Grene dysponuje w Polsce nie tylko siecią sklepów rolniczo – technicznych, ale również hurtownią z największym w Polsce magazynem dystrybucyjnym, prowadzonym i zarządzanym według najnowszych technologii logistycznych. Firma posiada również sieć przedstawicieli handlowych obsługujących wszystkie kanały dystrybucji rynku. Mając tego typu potencjał, zaplecze, a przede wszystkim kreśląc jasne plany na przyszłość należy sądzić, że przyjęta strategia rozwoju da firmie miano niekwestionowanego lidera rynku na kolejne lata rozwoju handlu i usług na obszarach miejscowości powiatowych, czy gminnych w Polsce.

Adam Wroczyński

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram