Franczyza w Polsce. Portal wiedzy o franczyzie, franchisingu, systemach sieciowych. Franczyza, franchising w praktyce.

Zarejestruj się!

Sonda

Myślisz o założeniu własnego własnego biznesu we franczyzie? Jaką sumę byłbyś/byłabyś w stanie zainwestować?
 
Strona główna Dobra Firma Nowoczesne finanse NOWOCZESNE FINANSE: Istota i rodzaje leasingu

NOWOCZESNE FINANSE: Istota i rodzaje leasingu

Istota i rodzaje leasingu

Leasing jest metodą finansowania przedsiębiorstwa, która zakłada oddanie przez finansującego (dawniej: leasingodawcę) rzeczy (przedmiotu leasingu) w odpłatne używanie korzystającemu (dawniej: leasingobiorcy). Z reguły oprocentowanie leasingu jest wyższe niż kredytu, ale ze względu na swoją istotę i uwarunkowania podatkowe, jest on często korzystniejszym rozwiązaniem, niż kredyt,


Przez umowę leasingu rozumiemy zobowiązanie się finansującego, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do nabyci rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddanie tej rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się tym samym zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. W 2000 roku leasing został uregulowany w aktualizacji kodeksu cywilnego (Tytuł XVII1).

Istota leasingu
Istotę leasingu w zasadzie możemy określić jako możliwość używania środka trwałego przez przedsiębiorstwo bez konieczności angażowania własnych środków na jego zakup.

Rodzaje leasingu
Przyjęło się powszechnie dzielić leasing na dwa rodzaje: operacyjny i finansowy, zwany czasami także kapitałowym, jednakże nigdzie w przepisach nie ma formalnie takiego podziału. Jednakże przyjęte określenia pomagają rozróżnić sposób kwalifikacji kosztu czynszu leasingowego oraz sposób naliczania podatku VAT.

Leasing operacyjny Leasing finansowy
Cel umowy Używanie środka trwałego bądź jego używanie i zakup po zakończeniu umowy leasingu Używanie i obligatoryjny zakup środka trwałego
Okres trwania umowy Ze względów podatkowych  okres ten jest krótszy niż okres amortyzacji podatkowej (jednak nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych bądź 10 lat w przypadku nowych nieruchomości) Brak ograniczeń prawnych w tym zakresie - okres ten może być w pełni dowolny, choć w praktyce często jest on zbliżony do okresu amortyzacji
Podatek dochodowy Finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy, natomiast czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania korzystającego Korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu natomiast kosztem uzyskania przychodów korzystającego jest część odsetkowa każdej z rat leasingowych
Ustawa o rachunkowości Przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych finansującego Przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych korzystającego
Podatek VAT Leasing traktowany jest jako usługa, co oznacza, że podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT. Leasing traktowany jest jako dostawa towarów a podatek VAT naliczany jest „z góry" z chwilą wydania przedmiotu leasingu. Podatek VAT podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Prezentacje systemów